Pomiar lepkości cieczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar lepkości cieczy - strona 1

Fragment notatki:

Wzór projektu na temat "pomiar lepkości cieczy".


(…)

… opadania kulki [s],
3
Rys. 1. Wiskozymetr Höplera:
1- kulka opadająca w badanej cieczy 2- cylinder szklany
z badaną cieczą 3- obudowa wypełniona wodą pełniącą rolę
cieczy termostatującej 4- poziomica 5- termometr 6- zatrzask
sprężynowy 7,8,9- podłączenia do termostatu
Uwaga: jeżeli dowolny ze zmierzonych czasów τi różni się od τsr więcej niż o 1.5% pomiar
należy powtórzyć.
a) Tabela wyników. Ciecz badana .....................................................................................................
Lp.
T
[ºC]
ρC
[kg/m3]
ρK
[kg/m3]
t1
[s]
t2
[s]
t3
[s]
tsr
[s]
η
[Pa s]
1
2
3
b) Wyznaczyć stosunek η1/η2 dynamicznego współczynnika lepkości dla 2 różnych temperatur:
T1 = .....................[ºC] ⇒ η1 = ..................[Pa s]
η1
⋅100% = ............................... [%]
η2
T2 = .....................[ºC] ⇒ η2 = ..................[Pa s]
2. Pomiar lepkości cieczy wiskozymetrem Ubbelohdego
Zasada działania wiskozymetru z wiszącym meniskiem wynika z praw rządzących nieustalonym
przepływem laminarnym w prostoosiowym pionowym przewodzie (kapitara) o przekroju kołowym.
Dla pomiarów mających na celu wzorcowanie kapilar wiskozymetru lub pomiary rozjemcze wzór
opisujący kinematyczny współczynnik lepkości cieczy przyjmuje postać:
ν = C ⋅τ −
B
τ
(2)
gdzie:
 m2 
ν – kinematyczny współczynnik lepkości cieczy   ,
 s 
t – czas wypływu znanej objętości cieczy [s ] ,
 m2 
C – stała kapilary  2 
s 
 m2 
B – stała, dla kapilar 1A, 2, 3, 4 równa B = 2.8 ⋅ 10−6  
 s 
 m2 
Przy pomiarach seryjnych, oraz gdy ν ≥ 20 ⋅10−6   kinematyczny współczynnik badanej
 s 
cieczy wyznacza się ze wzoru:
ν = C ⋅τ
(2)
Jeżeli czas wypływu jest krótszy niż 120 [s] należy wybrać kapilarę o mniejszej…
… Nazwisko i imię:
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny IAPiE
Zakład Mechaniki Płynów
Nr ćw.:
Grupa:
2
Temat ćwiczenia:
Pomiar lepkości cieczy
Data wykonania:
Data zaliczenia:
Ocena:
Uwagi:
1. Pomiar lepkości cieczy wiskozymetrem Höplera
Dynamiczny współczynnik lepkości badanej cieczy wyznacza się z warunku równowagi
sił: ciężkości kulki, jej wyporu hydrostatycznego i oporu profilowego…
… działania wiskozymetru z wiszącym meniskiem wynika z praw rządzących nieustalonym
przepływem laminarnym w prostoosiowym pionowym przewodzie (kapitara) o przekroju kołowym.
Dla pomiarów mających na celu wzorcowanie kapilar wiskozymetru lub pomiary rozjemcze wzór
opisujący kinematyczny współczynnik lepkości cieczy przyjmuje postać:
ν = C ⋅τ −
B
τ
(2)
gdzie:
 m2 
ν – kinematyczny współczynnik lepkości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz