Polski 1 spotkanie

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski 1 spotkanie - strona 1

Fragment notatki:

Starożytność:
Przedstawiciele:

Ajschylos

Sofokles

Platon

Tales

Arystoteles

Eurypides

Homer
Ramy czasowe:

IX/VIII w p.n.e – V w n.e (polska X)
Biblia:

księga Hioba - http://www.polskina5.pl/ksiega_hioba_streszczenie

apokalipsa - http://wypracowania.pl/lektury/apokalipsa-sw-jana-streszczenieopracowanie-interpretacja

Kain i Abel, - http://sciaga.pl/tekst/57509-58-streszczenie_kaina_i_abla

wieża Babel, - http://wypracowania.pl/lektury/wieza-babel-interpretacja-streszczenie

Sodoma i Gomora, - http://wypracowania.pl/lektury/sodoma-i-gomora-streszczenieinterpretacja

Syn marnotrawny, - http://www.bryk.pl/lektury/nieznany/biblia.przypowie%C5%9B
%C4%87_o_synu_marnotrawnym.html

Potop - http://wypracowania.pl/lektury/potop-biblijny-interpretacja-streszczenie
Mity:

Prometeusz, - http://mitologia.klp.pl/a-7275.html

Syzyf, - http://mitologia.klp.pl/a-9810.html

Demeter, - http://mitologia.klp.pl/a-7279.html

Dedal i Ikar, - http://mitologia.klp.pl/a-7276.html

Orfeusz. - http://mitologia.klp.pl/a-9808.html
Pojęcia:

Archetyp – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu

Arkadia - fikcyjna kraina, uwaŜana przez poetów za krainę wiecznego szczęścia –
ziemski raj, symbol wyidealizowanej krainy spokoju, ładu, sielankowej, wiecznej
szczęśliwości i beztroski.

Fatum – zły los. W mitologii rzymskiej to personifikacja nieuchronnego,
nieodwracalnego losu; nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu

Konflikt tragiczny - polega na zderzeniu dwóch racji, które nie zawsze są
równorzędne. Kończy się obustronną poraŜką oraz walką z losem człowieka
skazanego na poraŜkę

TYRTEIZM (poezja tyrtejska) tym mianem określa się poezję wzywającą do boju i
pobudzającą do walki w obronie kraju znajdującego się w niebezpieczeństwie

Vanitas (łac. marność) – motyw religijno-artystyczny związany ze sztuką, poznaniem i
czasem.
Szkoły filozoficzne:

stoicyzm, - postawa polegająca na zachowaniu wewnętrznego spokoju w celu
osiągnięcia szczęścia

epikureizm, 1. kierunek filozoficzny zapoczątkowany przez Epikura, według którego
przyjemność prowadzi do szczęścia, będącego celem Ŝycia;
2. postawa Ŝyciowa polegająca na nieskrępowanym korzystaniu z uciech Ŝycia;
wygodnictwo, sybarytyzm

sceptycyzm, 1. stanowisko filozoficzne odrzucające moŜliwość uzyskania wiedzy
wiarygodnej, prawdy;

cynizm - w filozofii: zespół poglądów greckiej szkoły filozoficznej Antystenesa, który
głosił, Ŝe dobro polega na ograniczaniu potrzeb materialnych, a Ŝycie zgodne z
naturą jest najwyŜszą cnotą

„Król Edyp: Sofoklesa: treść, tragizm bohaterów. - http://antyk.klp.pl/a-7232.html
Cechy

tragedii greckiej, - http://antyk.klp.pl/a-7188.html

teatru antycznego. http://zadane.pl/zadanie/822371
Średniowiecze:
Przedstawiciele:
 Dante Alighieri
 Gall Anonim
 Wincenty Kadłubek
 Joseph B
 Św. Augustyn
ramy czasowe : V – XV w.
Pojęcia:

Alegoria, - w sztuce i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz