Polska w Europie - potencjał gospodarczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w Europie - potencjał gospodarczy - strona 1

Fragment notatki:

POLSKA W EUROPIE
11.03.2013
4. POTENCJAŁ GOSPODARCZY POLSKI NA TLE EUROPEJSKIM
Dysfunkcje rozwoju kapitalizmu:
brak silnego mieszczaństwa i miast: specyficzna gospodarka państwa polskiego, nieuregulowana sytuacja prawna
„niekapitalistyczna” mentalność szlachty polskiej brak silnej reformacji
szlachta skupiła się na gospodarce feudalnej
wschodnie połacie ziemi mogły być wykorzystywane pod gospodarstwa, latwiej było powiększać pola niż je mechanizować
Gospodarka na zachód od Łaby:
tradycyjne feudalne obciążenia chlopskie zmieniane na czynsz pieniężny
eliminacja małych posiadaczy ziemskich
rozwój intensywnych metod produkcji
Okres zaborów:
rozbiory spowodowały nierównomierność w rozwoju gospodarczym państw zaborczych
różna polityka państw zaborczych
upośledzenie gospodarcze ziem polskich
mino wszystko: okres zabiorów wydał wielu wybitnych inżynierów, konstruktorów i wynalazców → Hipolit Cegielski (zakłady przemysłu metalowego, maszyny rolnicze); Karol Adamiecki (jeden z twórców nauki o organizacji i kierowaniu- zwiększanie efektywności); Stefan Drzewiecki (konstruktor jednej z pierwszych łodzi podwodnych; konstruktor samolotów); Ernest Malinowski (kolej transandyjska); Kazimierz Prószyński Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka II RP w latach 1935-1939:
zacieśnienie kontaktów (władzy i wojska) ze światem naukowym
po przeprowadzonej ankiecie stwierdzono, że nauka polska powinna się zająć na rzecz wojska: obroną przeciwgazową, lotnictwem, służbą zdrowia - higieną, komunikacją, wyżywieniem i zaopatrzeniem wojska
problem z dostępem do literatury, niewielka liczba przekładów na język polski
REFORMA GRABSKIEGO stworzenie Banku Polskiego (1924r); zahamowanie inflacji; wymiana marki polskiej na zlotówkę
Polskie osiągnięcia gospodarcze. Polska na tle innych krajów:
szczególnie powinno porównywać się z państwami, które jednocześnie przeszły transformację systemową- państwa Europy Środkowej
analiza porównawcza: szczególna rola warunków wyjściowych
początek transformacji systemowej przyniósł recesję transformacyjną we wszystkich charakteryzowanych państwach (najdotkliwszy spadek PKB w Litwie - 48%; najslabszy - 13% w Czechach)
stabilizacja: lata 1992-1994; wysokie dynamika wzrostu PKB w Polsce w latach 1993-2000 i 2003-08
wysoki i równomierny wzrost gospodarczy Polski po 1989 zaowocował szybkim przyrostem PKB na 1 mieszkańca
wzrost gospodarczy nie miał dużego przełożenia na poziom życia polaków

(…)

…!!! 1993-2004: średnio 3 mln bezrobotnych. Stopa bezrobocia obniżyła się z 20% w latach 2001-02 do 9,5% w 2008 roku.
Pierwsze lata transformacji: wzrost kosztów utrzymania, bezrobocie, spadek dochodów - niedostatek, a nawet ubóstwo
duża determinacja towarzysząca wdrażaniu transformacji systemowej, której podstawą był „plan Balcerowicza” (który jednoznacznie wyznaczył docelowy ksztalt gospodarki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz