Polityka strukturalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka strukturalna - strona 1 Polityka strukturalna - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA STRUKTURALNA (1)
- Struktura gosp. to układ elementów gosp. i występujące między nimi relacje. Można mówić o strukturze: prod., zatr., majątku trwałego, regionu itp. B. ważne są zmiany strukturalne przebiegające w różnych układach:
1/układzie przedmiotowym, opisującym działowo-gałęziową strukturę gosp.
2/ struktura terytorialna - określa rozmieszczenie elementów gosp. nar.
3/ struktura instytucjonalna gospodarki
4/ układ struktury określający podział pracy i specjalizację międzynar.
5/ struktura gosp. ze względu na stopień nowoczesności produktów i stosowanych technologii (struktury gosp. są zmienne w czasie - ze względu na rozwój nauki i techniki).
→ Zmiany (przemiany) strukturalne nazywa się też restrukturyzacją . Proces ten zależy od postępu techn., ale też od czynników społ.-instytucjonalnych (nowe rozw. w org. i zarządzaniu przeds., współpraca z instytucjami publ. itp.).
→ Kierunki przemian strukturalnych krajów rozwiniętych:
ograniczenie prod. i zatr. w gałęziach o przestarzałych technologiach i przyspieszenie tempa wzrostu w gałęziach o nowoczesnych technol.
dynamiczny wzrost udziału usług w PKB;
decentralizacja org. struktur przemysł. - nowa rola przypada przeds. mniejszym; maleje znaczenie skali prod. dla rentowności;
wszystko to powoduje zmiany w strukturze i dynamice obrotów towarowych na rynkach światowych.
→ Strukturę gosp. można kształtować!
POLITYKA STRUKTURALNA (2)
→ Polityka strukturalna (polityka przeobrażeń strukturalnych) - to oddziaływanie na strukturę gosp.
→ Jej cele zależą od warunków rozwojowych. Do podstawowych należą:
poprawa ekonom. efektywności gosp.
przyspieszenie wzrostu gosp. i przeciwdziałanie bezrobociu
dążenie do unowocześnienia gosp.
dążenie do podniesienia konkurencyjności towarów krajowych na rynkach światowych
ograniczanie wpływu barier surowc., energ., demogr. na rozwój.
→ Polityka strukturalna może mieć różne formy :
polityka dostosowawcza : popieranie pewnych zmian czy hamowanie upadku niektórych dziedzin;
polityka zapobiegawcza - opiera się na mechanizmie rynkowym i popieraniu prywatnej inicjatywy;
antycypacyjna polityka strukturalna - uławianie przeds. dostosowywanie się do nowych warunków.
→ W PL w okresie transformacji nastąpiły zasadn. zmiany strukturalne :
- zmiana struktury własn.: wzrost udziału sektora pryw. w tworzeniu PKB,
- zmniejszenie roli przem. ciężkiego w działaln. przem.
- negatywne przemiany strukturalne w układzie gałęziowym (spadek znaczenia przem. elektr., elektromaszynowego, precyzyjnego, śr. transp., wyrobów włókienniczych)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz