Polityka produktu - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka produktu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

  Polityka produktu    Produktem jest wszystko, co można zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, dokonania zakupu,  użytkowania czy też konsumpcji i co może zaspokoić pragnienie lub potrzebę . Produkt jest zbiorem  korzyści dla konsumenta.   Strategia produktu  to proces dostosowywania produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań  odbiorców. Elementami tej strategii są: produkt, marka, opakowanie.   Produkt może być rozważany w aspekcie:   - Rynkowym - rozpatruje się go z punktu widzenia potrzeb, które ma on zaspokajać, czyli niejako z zewnątrz.   - Techniczno - technologicznym - koncentruje się uwagę na wewnętrznej strukturze konstrukcyjnej i  technologicznej produktu.     Trzy poziomy interpretacji nazwy produktu:   - Klasa produktu – ogólna kategoria linii produktu lub usługi.   - Typ produktu – specyficzny styl lub model wewnątrz ogólnej kategorii.   - Marka przedsiębiorstwa – produkt przedsiębiorstwa mająca określoną markę lub znak firmowy.     Linię produktów -  grupa produktów powiązanych podobnym sposobem działania, przeznaczeniem, sprzedażą  dla tych samych segmentów rynkowych, dostarczanych podobnymi kanałami dystrybucji i posiadaniem cen w  podobnych przedziałach cenowych.   Wszystkie linie produktów oferowane nabywcy przez producentów składają się na  produkt-mix , nazywany  także  asortymentem produktów . Decyzje podejmowane w ramach asortymentu produktów obejmują jego:   Szerokość – liczbę linii produktów   Głębokość – liczbę wariantów produktów w obrębie danej linii   Spójność – związek pomiędzy poszczególnymi liniami produktów     Klasyfikacja produktów w edług kryteriów:   - materialności i sposób konsumpcji: dobra nietrwałe, dobra trwałe, usługi.   - ostatecznego nabywcy: produkty konsumpcyjne, produkty przemysłowe.   - zachowań konsumentów w procesie zakupu:   - produkty częstego zakupu: produkty podstawowe, impulsywne, nagłej potrzeby   - produkty wybieralne: homogeniczne, heterogeniczne   - produkty specjalne   - dobra niepostrzegane     Struktura produktu:   Rdzeń produktu  – główna korzyść.  Np. dla hotelu jest odpoczynek i spokój.    Produkt podstawowy -  typowa wersja produktu.  Hotel jest budynkiem z pokojami do wynajęcia.    Produkt oczekiwany  - zbiór oczekiwanych cech i warunków.  Czyste łóżkomydło, ręczniki, szafa na  ubrania.    Produkt ulepszony  - dodatkowe usługi lub korzyści, wyróżniające od oferty konkurencji.  Np. telewizor w  każdym pokoju, świeże kwiaty itp.    Produkt potencjalny -  wszelkie ulepszenia i przekształcenia, jakim ostatecznie może podlegać produkt w  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz