Polityka gospodarcza - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - pytania na egzamin - strona 1 Polityka gospodarcza - pytania na egzamin - strona 2 Polityka gospodarcza - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA GOSPODARCZA - PYTANIA NA EGZAMIN
1. CEL PEŁNEGO ZATRUDNIENIA - KIEDY JEST OSIĄGNIĘTY
Cel pełnego zatrudnienia w GNR jest osiągnięty, gdy liczba wolnych miejsc pracy jest
większa od liczby osób poszukujących pracy lub co najmniej jej równa. Natomiast w
GR przyjmuje się, że cel pełnego zatrudnienia jest osiągnięty gdy stopa bezrobocia
nie przekracza pewnego określonego poziomu 3 - 4 %
2. CELE I ZASADY PAŃSTWA
Cele: zapewnienie i dbanie o dobrobyt obywateli, państwo powinno chronić i
pomagać tym obywatelom, którzy nie mogą nie z własnej winy zaspokoić własnych
potrzeb Zasady: państwo nie powinno naruszać należytej wolności swych obywateli i
słusznej swobody ich działalności, państwo powinno przestrzegać ustalonego prze
siebie porządku prawnego
3. CO JEST CELEM PROCESOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ?
Celem procesowej polityki gospodarczej jest: pełne zatrudnienie, stabilizacja wartości
pieniądza, zewnętrzna równowaga gospodarcza, sprawiedliwy podział dochodów i
majątków, wzrost gospodarczy.
4. CO JEST CELEM SYSTEMOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ?
Celem systemowej polityki gospodarczej jest utrzymanie lub zmiana systemu i
porządku gospodarczego.
5. DEFINICJE POLITYKI GOSPODARCZEJ
1. ( prof. Kruszczyński) Polityka gospodarcza polega na bezpośrednim kierowaniu
gospodarką narodową przez państwo i pośrednim oddziaływaniu na funkcjonowanie
tej gospodarki,
2. ( prof Sulmicki) Polityka gospodarcza jest to czynność kierownicza szczebla
centralnego, na którą składa się planowanie i zarządzanie przy czym przez
zarządzanie rozumieć należy organizowanie, sterowanie i zasilanie gospodarki
narodowej. Zasilanie - zasilanie w pieniądz, czyli emisję pieniądza i kreację pieniądza
bankowego.
3. Polityka gospodarcza polega na wyborze celów i środków ich realizacji.
4. Polityka gospodarcza jest to działalność państwa i instytucji spełniających
funkcje powierzone przez państwo, która kształtuje system i porządek gospodarczy
oraz procesy gospodarowania.
6. DLACZEGO DĄŻY SIĘ ABY WŁADZE SAMORZĄDOWE BYŁY
PODMIOTAMI POLITYKI GOSPODARCZEJ
Są dwie przyczyny:
a)
o charakterze społeczno - politycznym - polegają na upodmiotowieniu
społeczności regionalnych i lokalnych
b) o charakterze ekonomicznym

efektywne wykorzystanie środków publicznych
efektywna alokacja środków publicznych ( im niższy szczebel władz
samorządowych decyduje o wydatkowaniu środków publicznych tym większa
możliwość prawdopodobnego dopasowania kierunków wydatkowania do potrzeb)
kontrola wykorzystania środków publicznych ( im niższy szczebel władz
samorządowych tym skuteczniejsza kontrola nad wykorzystaniem tych środków

efektywność gospodarowania w skali kraju -jeśli władze samorządowe są
podmiotami polityki gospodarczej to wpływa to pozytywnie na efektywność
gospodarowania w skali kraju i skuteczność polityki makroekonomicznej
1
7. FORMY WŁASNOŚCI
własność prywatna - spółki, przedsiębiorstwa (jednoosobowe, rodzinne )
własność państwowa - przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa
własność komunalna - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz