Polityczne warianty prawa jako techniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityczne warianty prawa jako techniki  - strona 1 Polityczne warianty prawa jako techniki  - strona 2

Fragment notatki:

POLITYCZNE WARIANTY PRAWA JAKO TECHNIKI -istnieją dwa polityczne warianty prawa jako techniki: demokratyczny  w modelu tym prawo interwencjonistyczne używane jest jako element polityki społecznej i służy do rozwiązywania określonych problemów społecznych ad hoc -nie jest ono instrumentem podporządkowywania ani przekształcania społeczeństwa -prawo to koryguje wady społeczne w oparciu o zasady wolności i demokracji z szeregiem systemów zabezpieczenia, np. cykliczność wyborów totalitarny  prawo interwencjonistyczne używane jest dla budowy nowego, lepszego społeczeństwa -ingeruje ono we wszystkei sfery ludzkiego życia i ludzkiej kultury -istnieja dwa modele wariantu totalitarnego: gorący - koniecznym środkiem dla wprowadzenia modelu totalitarnego jest likwidacja gospodarki kapitalistycznej i zastąpienie jej gospodarką centralnie planowaną zimny - buduje nowe, lepsze państwo, bez jednoczesnego niszczenia demokracji -jest to model akademicki, niemożliwy do osiągnięcia 5. UJĘCIE SPOŁECZNE PRAWA JAKO TECHNIKI I PROBLEM JEGO SKUTECZNOŚCI -prawo jako technika ostatecznie okazało się nieskuteczne - przeciwko niemu podniesiono następujące zarzuty: naturalizm przedmiotowy - nieskuteczność prawa wyniknęła z oparcia go na naturaliźmie przedmiotowym w jego najbardziej radykalnej, historycznej odmianie (historycyzm) -polega on na założeniu, że rozwój historyczny jest zjawiskiem obiektywnym i jeżeli pozna się zasady, które nim rządzą, to możliwym będzie modyfikowanie rozwoju społeczeństw ( jeżeli chcesz stworzyć skutek B to stwórz sytuację A, A → B) -tymczasem historia pokazała co innego i pojawił się tzw. dylemat socjotechnika, który można sprowadzić do trzech tez:
hipoteza historyczna (wyjściowa) - np. jeżeli dany czynnik wywołał rewolucję we Francji, to wywoła ją wszędzie ; jeżeli A (bodziec) to B(reakcja) A → B hipoteza samounicestwiająca się - nawet prawidłowo sformułowana teza i prawidłowo wyciągnięty wniosek dokonują samounicestwienia się, np. ludzie nie zachowali się w sposób, jaki pierwotnie założono ; P(B/A) = 0 P ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz