Politechnika Warszawska - strona 651

Służba informacji lotniczej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Służba informacji lotniczej Pełniona jest przez specjalny organ Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest on odpowiedzialny za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i

Strefa ćwiczeń EXERCISE AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Strefa ćwiczeń EXERCISE AREA - EA część przestrzeni powietrznej o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie ...

Strefa ograniczona RESTRICTED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Strefa ograniczona RESTRICTED AREA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w której loty sta...

Zadania AIS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Zadania AIS Przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji lotniczych; Publikowanie informacji lotniczych; Nadawanie kształtu i formy informacjom lotniczym; Usuwanie niedociągnięć i usterek w przekazywaniu danych lotniczych oraz wyjaśnianie nieścisłości; Bardzo ograniczona interpretacja inf...

Co to jest system zarządzania ruchem drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 245

Co to jest system zarządzania ruchem drogowym Systemem zarządzania ruchem pojazdów to zbiór zintegrowanych metod i środków oddziaływania na ich ruch na podstawie informacji o jego aktualnym stanie i o środowisku ...

Jakie są zalety nieinwazyjnych detektorów ruchu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 266

Jakie są zalety nieinwazyjnych detektorów ruchu drogowego. nie wymagają budowy fundamentów w jezdni do ich montażu, dzięki czemu ciągłość jezdni nie jest naruszona, dość duża odporność na działanie czynników atmosferycznych, estetyczny wygląd, ...

Korzyści dla organizatora transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Jakie korzyści dla organizatora transportu wynikają z wprowadzenia systemów zarządzania transportem publicznym Korzyści dla organizatora: Ustalenie realnych rozkładów jazdy Rzetelne rozliczanie wykonania umowy Lepsze dopasowanie oferty przewozowej 1 ...

Na czym polega aspekt ekologiczny polityki transportowej pa_stwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

Na czym polega aspekt ekologiczny polityki transportowej państwa. Aspekt ekologiczny to dążenie do zachowania równowagi między zaspokajaniem potrzeb człowieka i troską o jego bezpieczeństwo, a zachowaniem walorów środowiska oraz jego nieodnawialnych zasobów z zabezpieczeniem interesów przyszłych po...

Na czym polega aspekt przestrzenny polityki transportowej pa_stwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 182

Na czym polega aspekt przestrzenny polityki transportowej państwa. Aspekt przestrzenny to koordynacja zagospodarowania przestrzennego i systemu transportowego w celu ograniczenia tempa wzrostu generowanego ruchu i pracy przewozowej oraz l...