Politechnika Warszawska - strona 652

Na czym polega złożoność systemu zarządzania transportem publicznym...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Na czym polega złożoność systemu zarządzania transportem publicznym Złożoność polega na tym, iż w ramach Systemu Zarządzania Transportem Publicznym integrowane są systemy cząstkowe w postaci: systemów organizacyjnych, systemów informatycznych, systemów informacyjnych,

Z jakich podstawowych elementów składa się detektor pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 147

Z jakich podstawowych elementów składa się detektor pojazdów. czujnik, wchodzący w bezpośredni lub pośredni kontakt z mierzonym obiektem, układ pamięci lub układ transmisji danych analizujące zmianę stanu czujnika, wskaźnik optyczny ...

Na czym polega jazda

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Na czym polega jazda “na widoczność”, jazda przy użyciu urządzeń sygnalizacyjnych. W przypadku naziemnych środków transportu występuje jazda: - “na widoczność” - uczestnik ruchu zbiera informacje poprzez bezpośrednią obserwację przebiegu procesu ruchowego, - przy użyciu urządzeń sygnalizacyjnych ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 14

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców średni tygodniowy czas pracy kierowców nie może przekroczyć: 45 godzin 40 godzin 48 godzin Zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców tygodniowy czas pracy kierowców maksymalnie może być równy: 48 godzin, 56 godzin 60 godzin. ...

Zakres działalności TDT

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Zakres działalności TDT: Urządzenia techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, Zbiorniki w tym cysterny w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze morskiej, Osobowe i towarowe koleje linowe i

Multimaster

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Co oznacza, że sieć jest typu multimaster? To, że sieć jest typu multimaster oznacza, że pracuje ona w trybie, w którym wszystkie urządzenia mają równe prawa w inicjalizowaniu komunikacji lub ewentualnie oznacza, że sieć może pracować z więcej niż jednym urządzeniem nią zarządzającym. ...

System rozproszony

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Co to jest system rozproszony? System rozproszony - system składający się z wielu współpracujących jednostek (komputerów) połączonych ze sobą w sieć komputerową. Definicja od Sachy: System organizujący pracę sieci komputerowej i dosta...

Grupy nawierzchni lotniskowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Grupy nawierzchni lotniskowych: - nawierzchnie naturalne (nawierzchnie gruntowe, trawiaste i darniowe); - nawierzchnie sztuczne (sztywne - z betonu cementowego, podatne - spoiwo bitumiczne, mieszane Nośność nawierzchni określają ponadto: - własności techniczne materiałów, z których zbudowana ma b...

Klasyfikacja nawierzchni lotniskowych mają one swoją specyfiką odróżni...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 91

Klasyfikacja nawierzchni lotniskowych mają one swoją specyfikę odróżniającą je od nawierzchni drogowej m.in.: - wyższa nośność, - wysoka równość powierzchni, - właściwa widoczność, - większa szerokość, - wysoki współczynnik przyczepności, Inaczej są też kształtowane krzywizny pionowe i poziome...

Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie: - bezpośrednio oddawane ciepło atmosferze - pośrednio - użycie czynnika który uczestniczy w wymianie ciepła pomiędzy silnikiem a atmosfera( wymuszony samoczynny obieg cieczy chłodzącej, z otwartym i zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej) ...