Politechnika Warszawska - strona 650

Cele A-CDM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Cele A-CDM 1. Usprawnienie zarządzania przepływem ruchu lotniczego i przepustowością (Air Trafic Flow and Capacity Management - ATFCM) 2. Redukcja opóźnień 3. Zwiększenie przewidywalności zdarzeń 4. Optymalizacja wykorzystania zasobów. ...

Certyfikat Przewoźnika Lotniczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Certyfikat Przewoźnika Lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) + koncesja - upoważnia do przewozów lotniczych: pasażerskich towarowych sanitarnych medycznych prowadzenia śmigłowcowych operacji przybrzeżno - morskich. Rotacja ...

Certyfikowanie, nadzór nad organizacjami produkującym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Certyfikowanie, nadzór nad organizacjami produkującym i obsługującymi statki powietrzne i sprzęt lotniczy, w tym: •Organizacje projektujące; •Organizacje obsługowe wg przepisów krajowych oraz europejskich •Certyfikacja oraz nadzór nad polsk...

Certyfikowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Certyfikowanie, nadzór nad organizacjami prowadzącymi działalnośd lotniczą w zakresie: •przewozów pasażerów, ładunków i poczty •innych świadczonych usług (rolnicze, medyczne, fotogrametryczne, montażowe etc.); •szkoleń lotniczych; •lotnictwa sportowego (w tym mikroloty,

Droga kołowania - Pas startowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Droga kołowania - droga na lotnisku lądowym przystosowana i przeznaczona do kołowania statków powietrznych. Pas startowy - prostokątna powierzchnia, przystosowana do startów i lądowań statków...

FAB

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

FAB - Functional Airspace Block Powstała jako realizacja założeń SES Działania podjęte w ramach Jednolitej Przestrzeni Powietrznej odnoszą się przede wszystkim do organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej, m.in. poprzez utwor...

Fazy zagrożenia SP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Fazy zagrożenia SP Cywilne Centrum Kontroli Obszaru Warszawa natychmiast zawiadomi wojskowy organ odpowiedzialny za uruchomienie systemu ratownictwa lotniczego o statku powietrznym, o którym uważa się lub wiadomo, że jest w stanie zagroże...

Minima separacji radarowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Minima separacji radarowej Nie udziela się zezwolenia na wykonywanie jakiegokolwiek manewru, który zmniejszyłby odległość pomiędzy dwoma statkami powietrznymi poniżej obowiązującego minimum separacji radarowej. Minimalna pozioma separacj...

Niezidentyfikowane statki powietrzne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Niezidentyfikowane statki powietrzne Statek powietrzny, który został zaobserwowany lub o którym zawiadomiono, że wykonuje lot w danym obszarze, lecz którego tożsamość nie została ustalona. Zadania TWR Udzielanie informacji i zezwoleń w celu osiągnięcia bezpiecznego, uporządkowanego i sprawnego prz...

Przed startem załoga statku powietrznego powinna by_ poinformowana o

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Przed startem załoga statku powietrznego powinna być poinformowana o: a) wszystkich znaczących zmianach kierunku wiatru przyziemnego, temperaturze powietrza, widzialności i wartości RVR; b) znaczących warunkach meteorologicznych panujących w sektorze startu i początkowego wznoszenia ...