Politechnika Warszawska - strona 634

Degradacja gleb - Zagrożenie różnorodności gatunkowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Degradacja gleb - proces prowadzący do zmniejszenia obecnej lub przyszłej zdolności do wytwarzania dóbr; erozja wodna, erozja wietrzna, degradacja chemiczna, degr.niechemiczna; Zagrożenie różnorodności gatunkowej - nadmierne użytkowanie (polo...

Ekologia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Ekologia - dziedzina nauki badająca wzajemne relacje między: organizmami a środowiskiem życia tych organizmów. Jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem przyrody. Ekologia nie zajmuje się bezpośrednio problemami ochrony środowiska. Środowisko - (przyrodnicze, pracy, materialne); jest ...

Ekonomika procesów oczyszczania gazów odlotowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Ekonomika procesów oczyszczania gazów odlotowych Dobór najwłaściwszego układu oczyszczającego dla rozpatrywanego źródła emisji winien opierać się na następujących przesłankach: znajomości pełnej charakterystyki źródła zanieczyszczeń; określenie maksymalnej, z punktu widzenia ochrony środowiska, w...

Podstawowe rodzaje zagrożeń człowieka i jego środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Podstawowe rodzaje zagrożeń człowieka i jego środowiska: metale ciężkie (Pb, Hg, kadm) i inne związki chemiczne, np. fluor; środki ochrony roślin (herbicydy); substancje nawozow...

Priorytety

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Priorytety: Wspólny projekt. Zintegrowane zarządzanie. Proces poprawy. Kształtowanie pracowników (chodzi chyba o szkolenie?) Wstępna ocena oddziaływania na środowisko. Produkty i usługi. Urządzenia i ich eksploatacja (hałas, nieszczelność). eksploatacja=użytkowanie+naprawy Środki zapobiegawc...

Pytania z zaliczenia EKWOSIU

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

PYTANIA Z ZALICZENIA EKWOSIU 1. Podstawowe zagrożenia dla człowieka 2. Środki zaradcze rozwiąz. konfliktów - interpret. poliytki - wprow. syst. zarządzania środowiskiem 3. 4 prawa Cammonera 4. Zrównoważony rozwój: def., cele, konce...

Sozologia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Sozologia - jest to nauka zajmująca się: ochroną tworów przyrody i jej zasobów; zapewnieniem trwałości ich użytkowania; rozważaniem przyczyn i następstw przemian przyrody w wyniku działalności ludzkiej; poszukiwaniem sposobów zapobiegania lub łag...

Strategie ochrony środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Strategie ochrony środowiska: s. wysokich kominów (lata 50. i 60.) - zanieczyszczenia rozchodzą się na dużym obszarze, czasem rzędu kilkuset, a nawet tysięcy km; s. filtrów (od lat 70.) - filtry w kominach; recykling - lata 80., odpady zwracam...

Strategie zarządzania w celu ochrony środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Strategie zarządzania w celu ochrony środowiska: strategia ofensywna - wykorzystanie wszelkich środków do poprawy; s. innowacyjna - wykorzystanie środków na coś nowego, podpisywanie umów z instytutami, uczelniami; s. defensywna - wycofywanie produktów, które szkodzą środowisku; s. obojętna - prz...

Systematyka substancji niebezpiecznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Systematyka substancji niebezpiecznych (Amer - Agencja Ochrony Środowiska) R - współczynnik rangi Q - ilość danej substancji trafiająca rocznie do środowiska C - najniższe stężenie substancji niebezpiecznej P - współczynnik mobilności (szybkość rozprzestrzeniania się) ...