Politechnika Warszawska - strona 633

Strefy kryształów kolumnowych o większym zasięgu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

strefy kryształów kolumnowych o większym zasięgu Podwyższenie temp. odlewania doprowadza do uformowania się strefy kryształów kolumnowych o większym zasięgu. Przy dostatecznie wysokiej temp. odlewania strefa ta może sięgać- w wypadku odlewu o niezbyt dużej grubości- do samego środka . Obniżenie tem...

Technologia pełnej formy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2415

Technologia pełnej formy. Charakterystyka. Nie usuwa się modeli przed zalaniem formy ciekłym metalem. Modele mogą się w znaczący sposób odróżniać w swym wykonaniu od modeli stosowanych w tradycyjnej technice odlewania. Model wytwarzany jest jako naturalny, odpowiadający pod względem wymiarów i kszta...

Układy wlewowe i zasilające

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Układy wlewowe i zasilające. Układ wlewowy składa się ze zbiornika wlewowego ZW, będącego otwartą wnęką w górnej części formy, wlewu głównego WG, usytuowanego najczęściej pionowo, łączącego zbiornik wlewowy z pozostałymi elementami układu wlewowego,...

W celu utrzymania równowagi termicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

W celu utrzymania równowagi termicznej całego procesu odlewania, a także skrócenia cyklu odlewania, stosuje się chłodzenie kokil. Przy odlewaniu nie zmechanizowanym stosuje się chłodzenie naturalne, często rozwijając zewnętrzną powierzchnię kokil. Najintensywniejsze jest chłodzenie wodą, które mo...

Wlewy doprowadzające

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Wlewy doprowadzające Wlewy doprowadzające, w zależności od warunków doprowadzenia metalu do wnęki formy, mogą być wykonywane o przekroju niskiego lub wysokiego trapezu, trójkątnym, półokrągłym i o...

Zbiorniki wlewowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

zbiorniki wlewowe Stosuje się różne rodzaje zbiorników wlewowych oraz różne sposoby doprowadzenia metalu do wnęki formy. W zbiornikach wlewowych lub innych elementach układu wlewowego, w celu zatrzymania zanieczyszczeń umieszcza się filtry wykonane...

Ścieki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Ścieki - wody zużyte w wyniku działalności ludzkiej, które wraz z zanieczyszczeniami odprowadzane są do płynących lub stojących wód powierzchniowych za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej lub rowów. bytowo-gospodarcze (wody zużyte w gosp.domowych) zawierają produkty fizjologicznej działalności ludzi...

Czynniki wpływające na strategię produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Czynniki wpływające na strategię produkcji: Cele przedsiębiorstwa. zysk; rentowność produkcji; konkurencyjność. Środowisko. brak surowców; zmniejszanie możliwości składowania odpadów; rosnące koszty przetworzenia odpadów; widoczna degradacja środowiska. Polityka i społeczeństwo. świadomoś...

Czyste środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Czyste środowisko zanieczyszczenie - składniki obce w jakimś elemencie systemu, które do niego nie należą I zniekształcają jego cechy i właściwości (można usunąć klasycznymi metodami) skażenie - zanieczyszczenie prowadzące do całkowitego zniszczenia normalnej struktury danego układu. Skażeń tych n...

Deficyt wody pitnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Deficyt wody pitnej - woda słodka stanowi 2,5% całkowitych zasobów wody na ziemi, 2/3 zgromadzone jest w kręgach polarnych i wiecznej pokrywie śnieżnej; niezbędne minimum 1000m³ wody na mie...