Politechnika Warszawska - strona 635

Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 224

Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych: absorpcyjne (absorbery); adsorpcyjne (adsorbery); katalitycznego utleniania i redukcji; spalania bezpośrednim płomieniem; kondensujące (skraplające); kompresujące i inne. absorber ceramiczny, kolumna natryskowa, poziomy absorber mechaniczny, pół...

Wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych - wartości średnie, które nie powinny spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń, jeśli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 min w czasie zmiany roboczej. Wartość najwyższych dopuszczalnych st...

Zrównoważony rozwój w polityce UE

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Zrównoważony rozwój w polityce UE to proces, którego celem jest zapewnienie wzrostu jakości życia w czystym naturalnym środowisku. Jego cechą jest efektywne wykorzystywanie surowców, racjonalizacja zużycia energii i pracy, rozwój proekologicznych technologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kul...

Jakość logistyczna dostaw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

JAKOŚĆ LOGISTYCZNA DOSTAW 1. Cykle procesów cząstkowych 2. Niezawodność dostaw (t, i, q) 3. Kompletność 4. Uszkodzenia 5. Dokumentacja 6. Identyfikacja 7. Tryb zamawiania 8. Monitoring 9. Tryb rozliczeń 10. Jakość informacji (ex ante, ex post) 11. Dogodność odbioru 12. Zakres obsługi pos...

Kanał administrowany - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Kanał administrowany (administracyjny?) - koordynacja działalności uczestników kanału opiera się na nadrzędności jednego z tych uczestników nad innymi, wynikającej z jego siły ekonomicznej i pozycji na rynku; koordynacja nie wynika z zawartych umów; wszystkie firmy wchodzące w skład takiego kanału p...

Kiedy nie wdrażać Kanban - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Kiedy nie wdrażać Kanban: • Skomplikowana struktura przepływu materiałów • Zbyt niski stopień powtarzalności produkcji • Długie cykle procesów cząstkowych, zwłaszcza dostaw (odległość,

Oczekiwane efekty kształcenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Oczekiwane efekty kształcenia: Celem przedmiotu jest rozwój podstawowych kompetencji w zakresie: analizy, projektowania i rozwoju systemów logistycznych oraz doboru metod sterowania przepływami materiałowymi i zapasami w systemach międz...

Optymalizacja baz danych oraz typy struktur baz danych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 105

Optymalizacja baz danych oraz typy struktur baz danych Typy struktur baz danych: nieustrukturyzowane listy preferencji sieci poziome dostawcy kwalifikowani sieci pionowe Optymalizacja baz danych (oceniamy ilu dostawców, wybieramy takich którzy zapewniają najniższe koszty, najwyższą niezawodno...

Organizacja wirtualna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 413

Organizacja wirtualna- jest to tymczasowa sieć niezależnych przedsiębiorstw - dostawców, klientów, nawet dotychczasowych konkurentów - połączonych najnowszymi środkami IT, w celu dzielenia się umiejętnościami i kosztami dla zdobycia nowych rynków. Organizacja wirtualna jest siecią instytucji, firm, ...

Pytania 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

1.system akwizycji dla rowerów 2. 3C - zalety i wady dla produkcji mrożonek owocowych i warzywnych 3. czy może zaistnieć ścisła integracja w całym łańcuchu logistycznym dla łodzi motorowych? 4....