Politechnika Warszawska - strona 625

Indukcja elektromagnetyczna - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Indukcja elektromagnetyczna. Reguła Lenza Siła Elektromotoryczna indukcji jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia przechodzącego przez powierzchnię S Єind = -dΦB/dt Єind - siła elektromotoryczna indukcji Reguł...

Natężenie pola elektrostatycznego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

Natężenie pola elektrostatycznego. Ładunek próbny. Zasada superpozycji Natężenie pola elektrostatycznego - E = lim F/q; E = k*(q/r2)er ładunek próbny - malutki ładunek dodatni (+) Zasada Superpozycji - E= E1 + E2 + … + En ...

Potencjał i powierzchnie ekwipotencjalne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Potencjał i powierzchnie ekwipotencjalne Potencjał - Stosunek energii potencjalnej do ładunku obranego - φ= lim Ep(r) = k*q/r Powierzchnie ekwipotencjalne - Powierzchnia stałego potencjału (nie zmienia się) φ=const. Linie pola są pros...

Relatywistyczne składanie prędkości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Relatywistyczne składanie prędkości. (vx, vy, vz — składowe prędkości ruchu układu K' względem układu K) v: x = x' + vxt', y = y' + vyt', z = z'  + vzt', t = t' ...

Ruch obrotowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Ruch obrotowy. Prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe. Przyspieszenie dośrodkowe. Droga Kątowa φ Prędkość kątowa ω = dφ/dt Przyspieszenie kątowe α = dω/dt Przyspieszenie...

Siła zachowawcza - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

Siła zachowawcza. Związek między siłą a energią potencjalną. Siła Zachowawcza - Siła Potencjalna - ∫Fds = 0 (np. siła grawitacji) Siła Tarcia nie jest siła zachowawczą Prac...

Układ środka masy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Układ środka masy (współrzędne środka masy, twierdzenie o ruchu środka masy). Środek masy może być określony jako punkt mający tę właściwość, że wektor wodzący tego punktu pomnożony pr...