Politechnika Warszawska - strona 626

Odnawialne źródła energii - Energia wiatru

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Wrzesiński
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Może być wywołany przez różnicę ciśnień lubi różnice w ukształtowaniu terenu. Różnica ciśnień spowodowana jest amplitudą nagrzania obszaru światłem słonecznym. Występują różne rod...

Analiza stanu naprężenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Analiza stanu napręŜenia i  odkształcenia – układy płaskie POWYM 6 PŁASKI STAN NAPR ĘśĘ NIA TRANSFORMACJA PŁASKIEGO STANU APR Ęś ENIA NAPR Ęś ENIA GŁÓWNE EKSTREMALNE NAPR Ęś ENIA NORMALNE NAPR Ęś ENIA  GŁÓWNE NAPR Ęś ENIA NORMALNE I STYCZNE ROZCI Ą GANIE i  Ś CISKANIE STAN CZYSTEGO  Ś CINANIA PŁA...

Układy wektorów- przygotowanie do egzaminu 01

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układy równoważne zeru- jeśli suma układu jest zerem to- jak wiemy- moment ogólny jest stały. Otóż jeżeli suma układu jest zerem i moment ogólny jest zerem, układ nazywamy układem równoważnym zeru . Układ równoważny zeru jest równy wektorowi zerow...

Istota zarządzania- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zarządzanie to „...zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych...

Twierdzenie o odwracaniu macierzy

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Twierdzenie o odwracaniu macierzy Macirz A ma macierz odwrotną  macierz A jest nieosobliwa. Dowód: Jeśli macierz A ma macierz odwrotną to AA -1 = E, wtedy |det (AB) = detA detB| mamy: det (AA -1 ) = det A det A -1 = det E = 1, a stąd wynika, że det A 0, czyli macierz jest nieosobliwa Ponieważ det ...

Zasada Abstrakcji

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1869

Zasada Abstrakcji Relacja równoważności w zbiorze A dzieli go na nie puste i rozłączne klasy abstrakcji Dowód: To, że klasy są nie puste wynika ze zwrotności relacji, bo jeżeli a ~ a to : jest co najmniej 1 element (a) Dowód na rozłączność przeprowadzę nie wprost: Zakładając, że dla takich, że , A...

Ćwiczenie 3 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Ćwiczenie 3 - „WIDEO” Zejście Jak wyznaczamy charakterystykę A=f(t) jako wielomian n-tego stopnia (tu n podaje) metodą analityczną i graficzną - opisać jedną z zadanych metod Związek prędkości odcinkowej i podróży Algorytm różniczkowania graf...

Od czego zależy czułość indukcyjnego czujnika pętlowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 119
Wyświetleń: 280

Od czego zależy czułość indukcyjnego czujnika pętlowego, jak ją zwiększamy ? regulacja wzmocnienia (wzmacniacz) zmiany geometryczne pętli zwiększenie częstotliwości generatora wzorcowego co powoduje większe prądy wirowe a co za tym idzie więk...

Fundamenty na studiach-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

FUNDAMENTY NA STUDNIACH Wykonuje się jeżeli grunty nośne występują głęboko (nie więcej niż 15m) Studnie te wykonuje się w gruntach dość jednorodnych (bez kamieni głazów) Sposób wykonywania studni polega na wydobyciu gruntu z puszczonych jednocześnie jeden na drugim kręgów betonowych lub żelbetowych....

Montaż schodów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Montaż schodów Płyty spocznikowe kanałowe , płyty pełne podnosi się żurawiem. W płytach spoczników piętrowych i międzypiętrowych przewidziano otwory do przeprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych. Po zamontowaniu schodów wy...