Politechnika Warszawska - strona 622

Badania nieniszczące - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 98
Wyświetleń: 322

Badania nieniszczące Badania nieniszczące umożliwiają wykrywanie wad i niezgodności wyrobu bez niszczenia badanych części i naruszania ich własności użytkowych. Pozwalają one na kontrolę po wytworzeniu wyrobu. Bardzo istotnym zagadnieniem jest tu przyjcie właściwych kryteriów oceny jakości. Żaden z...

Definicja procesu świeżenia - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Definicja procesu świeżenia. Świeżanie - proces wytwarzania stali, ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zawartości węgla w surówce przy jednoczesnym, możliwie całkowitym oczyszczeniu jej z siarki i fosforu. Świeżenie polega na utlenianiu skł...

Definicja stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Definicja stali węglowych. Stale węglowe - gatunek stali o zawartości węgla do 1,5%, manganu do 0,8% oraz 0,5% krzemu. Stale węglowe to przede wszystkim szeroka gama stali konstrukcyjnych i narzędziowych. Definicja stali stopowych. Stale stopowe - gatunek stali zawierające obok węgla inne pierwia...

Definicja technik wytwarzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja technik wytwarzania. Wytwarzanie rozumiane jako przekształcanie materii w celu nadania jej pożądanych własności, kształtów, wymiarów i innych cech użytkowych jest ciągiem mniejszej lub większej liczby działań, określonych zwykle nazwą operacji. Zespoły wymienionych czynników służące do r...

Główne etapy powstawania wyrobu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Główne etapy powstawania wyrobu. projektowanie produktu - obejmuje działania zmierzające do określenia, jaki produkt i o jakich cechach winien być wytwarzany, aby przedsiębiorstwo odniosło sukces rynkowy i finansowy, opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania produktu - te dwa zakresy czynn...

Istota procesu laminowania i jego zastosowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Istota procesu laminowania i jego zastosowania. Polega ono na nakładaniu na jednoczęściową formę tkaniny i powlekaniu jej równomiernie żywicą z utwardzaczem. Proces tez zwykle wykonywany jest ręcznie. W ten sposób wykonuje się wyroby produkowane w niewielkich liczbach, np. kadłuby łodzi. Jeśli zast...

Istota procesu prasowania tłoczonego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Istota procesu prasowania tłoczonego. Prasowanie należy do najważniejszych metod stosowanych do wytwarzania wyrobów z duroplastów i elastomerów. Tworzywo w postaci proszku, granulatu, tabletek

Istota procesu wyciskania i przykłady zastosowań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Istota procesu wyciskania i przykłady zastosowań. Wyciskanie - proces ciągły stosowany przede wszystkim w wytwarzaniu półwyrobów z tworzywa w postaci granulatu lub proszku. Produkty: rury i inne puste profile, profile wielokomorowe (np. ramy okienne), płyty o grubościach od 0,3-30mm i szerokościa...

Metoda formowania nadmuchowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Metoda formowania nadmuchowego i przykłady otrzymywanych wyrobów. Formowanie nadmuchowe jest procesem dwustopniowym. Najpierw wyciskana jest rura, z której następnie, w drugim stopniu, wydmuchiwany jest w dwuczęściowej formie ostateczny kształt wyrobu. Metodą tą wykonuje się z