Politechnika Warszawska - strona 623

Metody radiologiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Metody radiologiczne W badaniach radiologicznych wykorzystuje się zjawisko pochłaniania przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego (promienie x i γ w badanych przedmiotach. W wyniku pochłaniania natężenie promieniowania ma...

Rodzaje złącz spawanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Rodzaje złącz spawanych. W zależności od konfiguracji, jaką tworzą stykające się ze sobą elementy, rozróżnia się następujące rodzaje złącz spawanych: doczołowe, kątowe i przylgowe. Wybór określonego rodzaju złącza spawanego decyduje o wytrzymałości połączenia, jego masie, technologiczności i praco...

Schemat funkcjonalny realizacji zadania wytwórczego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Schemat funkcjonalny realizacji zadania wytwórczego. sprecyzowanie głównego zadania (co ma być wytworzone) określenie wymagań stawianych produktowi, planowanego całkowitego rozmiaru produkcji i sposobu realizacji tych funkcji przez dobranie odpowiednich technik wytwarzania i środków wytwórczych, s...

Schemat procesu produkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Schemat procesu produkcji. PROCES PRODUKCJI Projektowanie produktu Sytuacja rynkowa/analiza rynku Stan nauki i techniki Określenie(definicja) produktu Konstrukcja/planowanie produkcji - technologia Zakupy Przygotowanie i sterowanie produkcją Poddostawcy Części, materiały, energia Wytwarza...

Urządzenia do oczyszczania odlewów - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Urządzenia do oczyszczania odlewów: urządzenia grawitacyjne, w których uderzenia (udary) są wywołane przez spadania samych odlewów lub innych przedmiotów na odlewy, przy czym oczyszczanie następuje również przez ocieranie się odlewów o siebie, o przedmioty z nimi załadowane jak i o ścianki samego u...

Własności mechaniczne lutowanych złączy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Własności mechaniczne lutowanych złączy. Lut może występować w różnorodnej postaci (drut, pręt, folia, proszek, pasta). Takie jego cechy jak zwilżalność i rozpływność mają podstawowe znaczenie przy realizacji procesu

Wsad i produkty wielkiego pieca - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

Wsad i produkty wielkiego pieca. Wsad: rudy żelaza, koks (nośnik energii i źródło węgla; wymagania: (…) … Wsad i produkty wielkiego pieca. Wsad: rudy żelaza, koks (nośnik energii i źródło węgla; wymagania:<10% popiołu,<1,2% siarki,<4,4% siarki),

Zalety odlewania w formach skorupowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Zalety odlewania w formach skorupowych. polepsza jakość powierzchni odlewu (4-5 klasa) i dokładność wymiarową (12-14 klasa), umożliwia zmniejszenie naddatków na obróbkę, umożliwia uzyskiwanie odlewów o cienkich ściankach, nie stwarza problemów przy