Politechnika Warszawska - strona 621

Wyżarzanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Wyżarzanie Jest to zabieg cieplny polegający na nagrzewaniu metalu do wymaganej temperatury, wygrzewaniu w niej i następnie powolnym chłodzeniu. W niektórych rodzajach wyżarzania zachodzą przemiany ...

Czynniki określające przydatność poszczególnych gałęzi transportu w pr...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

Czynniki określające przydatność poszczególnych gałęzi transportu w przewozach. -czynniki określające przydatność poszczególnych gałęzi transportu z punktu widzenia relacji przestrzennej przewozu -czynniki określające przydatność poszczególnych gałęzi transportu z punktu widzenia wymagań przemiesz...

Przebieg procesu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1092

Czynniki wpływające na przebieg procesu transportowego i mierniki oceniające jakość tego procesu. ładunek będący przedmiotem przewozu (jego rodzaj, ilość, wymiary, właściwości) lub pasażer warunki na jakich kontrakt został zawarty wymogi nadawcy / odbiorcy ładunku dotyczące czasu i kosztów przewo...

Podstawowe sposoby prowadzenia ruchu pociągów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Podstawowe sposoby prowadzenia ruchu pociągów na linii kolejowej oraz w obrębie stacji. W obrębie linii: -w odstępie czasu -w odstępie drogi W obrębie stacji: -ruch pociągów wyjeżdżających na stację ze szlaku, wyjeżdżających na szlak lub przejeżdżających przez stację -ruch manewrującego taboru ...

Struktura i organizacja transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

Struktura i organizacja transportu Podział transportu System transportowy i jego struktura Elementy składowe produkcji transportowej: przedmiot (pracy) transportu środki pracy w transporcie proces transportowy i proces przewozowy struktura procesu transportowego i procesu przewozowego czynni...

Transport samochodowy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 735

Transport samochodowy Ogólna charakterystyka (wady i zalety) transportu samochodowego Charakterystyka przewozów pasażerskich i towarowych transportem samochodowym Infrastruktura transportu samochodowego i jej kierunki rozwojowe: a...

Transport w gospodarce narodowej kraju - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Transport w gospodarce narodowej kraju Pojęcie transportu i usługi transportowej Cechy i własności transportu i usługi transportowej Mierniki produkcji usług transportowych Gospodarcze i społeczne znaczenie transportu: potrzeby transportowe i źródła ich powstawania funkcje transportu 5. Trans...

Dopuszczalne wartości hałasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Dopuszczalne wartości hałasu słyszalnego ze względu na ochronę słuchu: odniesione do 8-godzinnego dnia pracy: poziom ekspozycji na hałas LEx,8h 85 dB ekspozycja na hałas EA,Te 3,64* 103 Pa2 s maksymalny poziom dźwięku A LA,max 115 dB sz...

Luminancja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Luminancja - L Jest to fizyczna miara jaskrawości. Zależy ona od natężenia oświetlenia na obserwowanym obiekcie, właściwości odbiciowych powierzchni obiektu (barwa, stopień chrop...

Rodzaje hałasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Ze względu na zakres częstotliwości rozróżnia się: hałas infradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 2 do 16 hz i o częstotliwościach słyszalnych do 50 Hz, hałas słyszalny, w którego wi...