Politechnika Warszawska - strona 616

Transformacja układu współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

1 ! ) 6 # # ! # " # # $ # # ! $ ! # ! ( # # 5 ! ! . #, * (. 4'- !4 , =- ! !#/(7 6 ! . # ! " $ - ! # ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ! # ) # ! " ! ! //0 . ) ) / # ) ) ) ) ) (4 5=) # # # ( 4 4) + # ! ? % ...

Belka utwierdzona jednostronnie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2114

: ' # + # + # ( ', + # + ' # ( ' / + % ! ! , # + : + : + # :# : # 5 1%/$! 2 &#% 0 3! -%03 / % " ! ' " #!$#%&#' ( " !) *%$ "+ ) ! " #$ ,!-' !$ " : " . ./ $! : : 33#% ) ))$# , )-" # ! : ! " ...

Równanie osi odkształconej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

7 " " #$! #! - 7 " % " &" ' !" 4 % $ " 5 % 5 " $ "' 5 8 # " ) 0$ , 2 # ") )-$ 2 # + 4 * % ! ") ).$ + 4 # % # # ! 4 8&3!3#% * ! # # # # " % # 0$ !,' 3%- % ! ! $ 3% ! ...

Mechanika konstrukcji 2 - przykładowe zadania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

3 ( $ " # 5 , " , 4% &/ 6 , ( * ; ( , ! " $ %& ' ! ' " ' ( # ( % ! # & " : $ " " " " " " + , # ( " ) ) $ ) ) $ " *+ *+ " *+ ) =# *+ & " - *+ *...

Mechanika konstrukcji 2 - zadania 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

! ( ( " ( ! - : 0 , 0 " " & " 2, 5 2 .$ *+ 2 .$ *+ $ * # $ . 2, *+ 2, *+ 2 .$ *+ 5 2, *+ 5 2, *+ " 0% $ " - % $ " 2 $ *+ - " *+ $ 2 " $ *+ , " # # " 0 ! # $ 3% ( , 9 ! "# $ % & ...

Zmienna sztywność prętów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

; % " % % $ "* % $ ) % #D % % # @ # '-& : & @ & #@ # *#2:!# " +,() -).-&$-/ 0 1)',(+2&. +'+3) -.+")4/ ). $ ( #,#53.) #3). 6+$3.) 6 9 : "3 ? ? & % @ % # *#2;! # "8 ? & @ !# = % % # $ $ $5 ...

Ściany szczelinowe prefabrykowane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1288

Ściany szczelinowe prefabrykowane Technologia „Prefasit” Wykop wąskoprzestrzenny jest głębiony pod osłona zawiesiny bentonitowej. Po przygotowaniu każdej sekcji zawiesinę bentonitową wymienia się na twardniejącą. W wykop z zawiesiną w...

Fundamenty na studniach - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

FUNDAMENTY NA STUDNIACH Studnie opuszczane: skrzynie cylindryczne lub prostopadłościenne z cegły, betonu lub z żelbetu w dolnej części tzw. Nóż zagłębianie pod własnym ciężarem Zastosowanie: fundamenty głębokie pod wieże, kominy, filary budowle podziemne w celu uzyskania pomieszczeń ( pompown...

Iniekcja strumieniowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

INIEKCJA STRUMIENIOWA JET GROUTING Formowane w podłożu gruntowym ,elementów z gruntu związanego spoiwem. W podłożu wprowadza się pionowo żerdź s dyszą usytuowaną poziomo . Z dyszy pod ciśnieniem do 80 MPa wypływa ciecz ( najczęściej zaczyn cementowy ) Żerdź obraca się i stopniowo przesuwa . Ci...