Politechnika Warszawska - strona 617

Uproszczona metoda obliczenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

UPROSZCZONA METODA OBLICZANIA ŁAW POD SZEREGAMI SŁUPÓW Zakłada się liniowy rozkład reakcji podłoża na ławę fundamentowa. Ławę oblicza się jak belkę ciągła podpartą w miejscach usytuowania słupów, obciążona opd dołu reakcja podłoża rozłożoną liniowo Obliczenia szkicu odporu gruntu a) obciążenie je...

Zawiesina betonowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

ZAWIESINA BENTONITOWA zapewnia stateczność wykopu wąskoprzestrzennego podczas głębienia nie wnika głęboko w grunt przeciwdziała sedymentacji ziaren i cząstek gruntu łatwo spływa z chwytaka głębiarki jest odporna na działanie chemiczne wód...

Dokładność metody mechanicznej obliczania powierzchni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Dokładność metody mechanicznej obliczania powierzchni Metodę tą wykonuje się podobnie do metody graficznej, czyli obliczenia powierzchni wykonujemy bezpośrednio na wykonanych(zkartowanych) mapach. Występują takie same błędy jak w metodzie graficznej i jest taka sama dokładność powierzchni, z tym, ż...

Równanie Schrodringera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Równanie Schrődringera. Znaczenie w fizyce kwantowej. Równanie Schrodringera: U- energia potencjalna cząstki, E- energia całkowita, m- masa cząstki Postać skrócona: Gdzie: -

Zasada korespondencji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Zasada korespondencji ZASADA KORESPONDENCJI Wzory relatywistyczne przechodzą w granicy we wzory klasyczne. Zasada korespondencji głosi, że w naukach ścisłych sprawdzenie doświadczalnie prawa nie są obalone przez nową teorię. Nowa teoria ustanawia zakres ważności starej teorii i rozszerza ten zakr...

Zimna emisja elektronów z metalu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Zimna emisja elektronów z metalu oraz rozpad promieniotwórczy jako przykład efektu tunelowego. W diodzie elektronowej przy dużym napięciu przepływa pewien prąd elektryczny, nawet wtedy gdy katoda nie jest podgrzana. Elektrony wylatują z metalu mimo...

Decyzje UE - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Decyzje UE - cechy charakterystyczne. Decyzja jest aktem prawnie wiążącym w całości i wiąże podmioty, do których jest adresowana. Reguluje przypadki indywidualne i konkretne. Adresatem mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź państwa członkowskie. Decyzje skierowane do adresata indywidualnie oznac...

Podział prawa administracyjnego i charakterystyka jego działów - wykła...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 224

Podział prawa administracyjnego i charakterystyka jego działów. Prawo administracyjne dzieli się na: a) prawo materialne (co? - określa podmiot działania, ustala obowiązki i uprawnienia) b) prawo ustrojowe (kto? - określa strukturę, mówi, kto jest uprawniony do działania) c) prawo proceduralne (j...

Podziały prawa wspólnotowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Podziały prawa wspólnotowego. Istnieją dwa podziały prawa wspólnotowego: 1. materialne (określa reguły dotyczące realizacji działalności UE) i instytucjonalne (ustrojowe, określa pozycję prawną, kompetencje, możliwości organów) 2. pierwotne (traktatowe, pisane/niepisane ) i pochodne (wtórne, wiążą...