Politechnika Warszawska - strona 615

Drgania wymuszone nietłumione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

6 *(, 1,+ 7 $& '( )/"+ -'! '(! *+"(-'! 6 ! " * ) * 7 8& ! (, (1+ $ $ ! " *(, 1+ *(, 3+ ' ' *(, 11+ "$ ! $ ' *(, 13+ ' ) "$ ) ) 4 # *(, 11+ ! "$ ' -#$ 1 ( ,(!)(0 2 1 3 "#$-4!, 5 1 -"- 1 (,-* .0 , 1 $ /#/ , ...

Działanie sił zewnętrznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

6 2 "'3 1 ,$- / " ( # # ) ! - /(7 # ! ! # ! ! # # " ( 3 # $ " + , 9 ! 7 4 :) * " 78 $ ) )% )& ) )+ )) " " " ) ) 2 " $ - #$" ,$- " # 3 #/(7 " ! " # " $ # " ! ! # ...

Ogólne wzory transformacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

A 8 B=5$( 0 -+# !+%$ -+2%&#,$( 65% "+ !=0 "-66%$#&? 6 '%)%$'@ ')# $-+2%5$(, ) 0 % &!'4(0 ; 3 # ) % * ,# # %&!6&( # # *# + /(0 # %&!7;( ,- 0 %&!7'( ) 0 %&!7-( %&!7/( % % % %&!73( % % % %&!74( % 9 I -.+% / ...

Ortogonalność układu drgającego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

#$ % % ) '' % ' . %$ ! & @ @ @ @ & * 0 # . 0 #+ # % ) #+ # ! #+ #. $ #+ #. ! ) $* #+ # #+ #. 7 . )&!&#"5#& ;.3"6; 6 !"4C('!& ! + ' ' * / 3+ ? 1 + 1+ 4 3+ 4 # ? 4! ) '( & & ) ) )! ) '( % '( !...

Stateczność początkowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

! " # $ " % &" # # " # !"# ' " () ( $ ! * () +, $ $ % # $&$ " ' ( & ) *% + " & * , - & - " # .' " & !%!/," & !, " - & ," ' ' " " # * () ., / # / # * ...

Stopień kinetycznej niewyznaczalności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

! $ " ! $ " " # # # % $ $ !"#$ %&'%#( ) *+) & ! $ ! ' ! ( ' ! ! ! ) ! * ' ! ' $!* , ) +, ! - -%&' - . - ! )/ 0. 1&'% ! . %1%2 . !%* 3/ ! . ' $&$ 2! . $2 ! . ,%)2! $ ' $!* , ) ++ * ! ! ! ' $ $ . & !...

Symetria w metodzie przemieszczeń, Przykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

7 ( #.")6 3 # *#+:!# 6 6 6 @ @ 3 % $ 3 6 6 8 ;0 # A % #@ @ ; % @ @ ' " & & ? % 6% = 6= % 6% = 6= = " " % " -).-&$-/ 0 1)',(+2&. +'+3) 6% " -.+")4/ ). ( #,#53.) #3). 6= 6+$3.) ; !# @ - " ...

Symetria w metodzie przemieszczeń, Przykład 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 259

6% % % $ 6= = = % #( # *#.. *#.2# @ @ % $ " % $ % *#.# , % ! " # . # - ! % # # ( #.")6 7 # *#.*!# % % $ +,() -).-&$-/ 0 1)',(+2&. +'+3) -.+")4/ ). ( #,#53.) #3). 6+$3.) 8 - # % % % * % $ ' % + % $ # *#.6! +...