Politechnika Warszawska - strona 582

System zarządzania ruchem lotniczym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 273

System zarządzania ruchem lotniczym całość struktur, norm (przepisów i procedur), zasobów osobowych (personel ATM) i rzeczowych (środków zarządzania) oraz stosowanych metod, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa

Utrzymanie i doskonalenie stosunków zewnętrznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Utrzymanie i doskonalenie stosunków zewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotnictwa cywilnego w szczególności poprzez: •Liberalizację warunków zawartych w umowach o komunikacji lotniczej z zachowaniem równowagi korzyści oraz priorytetów...

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez: •Dostosowanie zasobów ludzkich do zakresu realizowanych zadao i wymogów; •Wysoki poziom przygotowania teoretycznego i praktycznego; •Zapewnienie konkurencyjnych warunków zatrudnienia; •Optymalizację działalności w zakresie procesów decyzyj...

Założenia FAB

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Założenia FAB Minimalizacja fragmentacji przestrzeni powietrznej spowodowanej granicami państwowymi. Likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w strukturze dróg lotniczych. Zapewnienie możliwości konsolidowania świadczenia usług żeglugi powi...

Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego ATFM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego ATFM (Air Traffic Flow Management) Funkcją ATFM jest określanie natężenia przepływu ruchu lotniczego i jego regulowanie, w przypadku przekroczenia pojemności systemu kontroli. Celem systemu ATFM jest takie planowanie ruchu statków powietrznych w danym dniu a...

Jak podzielono Warszawą z punktu widzenia polityki transportowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Jak podzielono Warszawę z punktu widzenia polityki transportowej. Strefa I śródmiejska obejmująca 3 podstrefy: - podstrefa Ia obejmująca obszar ścisłego śródmieścia z istniejącą intensywną zabudową, - podstrefa Ib obejmująca obszary ścisłego śródmieścia przewidziane do przekształceń i intensyfika...

Jakie korzyści dla pasażera wynikają z wprowadzenia systemów zarządzan...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Jakie korzyści dla pasażera wynikają z wprowadzenia systemów zarządzania transportem publicznym. Korzyści dla pasażera: Poprawa punktualności kursowania pojazdów Zwiększenie prędkości komunikacyjnej Skrócenie czasu podróży Poprawa pewności funkcjonowania transportu Poprawa bezpieczeństwa: Ala...

Jakie znasz cele szczegółowe Polityki Transportowej dla Warszawy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Jakie znasz cele szczegółowe Polityki Transportowej dla Warszawy (6 celów). zapewnienie możliwości dojazdu, poprawa standardów podróży, stymulowanie rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego, poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego pasażerów, poprawa stanu środowiska, zmniejs...

Jakie znasz metody i środki regulacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Jakie znasz metody i środki regulacji, zarządzania i sterowania ruchem drogowym. wskazania przekazywane przez upoważnionych przepisami, umundurowanych funkcjonariuszy i wojskowych, regulacje prawne, głównie przepisy ruchu zawarte w kodeksie drogowym, organizację ruchu obejmującą stałe oznakowanie...