Politechnika Warszawska - strona 583

Jakie znasz rodzaje detektorów ruchu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 763

Jakie znasz rodzaje detektorów ruchu drogowego, co różni detektor przejazdu od detektora obecności(nie wiem czy o to chodziło) Rodzaje detektorów ze względu na: Fizyczna zasadę działania Zastosowanie Sposób instalacji Detektor przejazdu reagu...

Na czym polega aspekt gospodarczy polityki transportowej pa_stwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Na czym polega aspekt gospodarczy polityki transportowej państwa. Aspekt gospodarczy ma dwa wymiary - pierwszy to zapewnienie warunków dla wzrostu gospodarczego w skali makro-ekonomicznej przez usuwanie barier i tworzenie nowych warunków tego rozwoju, drugi w skali sektorowej - rozwój transportu ja...

Na czym polega aspekt społeczny polityki transportowej państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Na czym polega aspekt społeczny polityki transportowej państwa. Aspekt społeczny to głównie dążenie do równoprawności w dostępie do środków transportu (w celu ułatwienia dostępu do miejsc, pracy, szkół, usług oraz rekreacji i turystyki), dążenie do zmniejszenia zagrożenia społeczeństwa wypadkami or...

Na czym polega strategia zrównoważonego rozwoju miasta przyjęta w

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Na czym polega strategia zrównoważonego rozwoju miasta przyjęta w „Polityce Transportu Warszawy”. Celem tej strategii jest zapewnienie takiego podziału zadań między transportem publicznym i indywidualnym, aby w żadnym obszarze miasta poziom ruchu samochodowego nie przekroczył granicy ekologicznej p...

Na czym polega zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 203

Na czym polega zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów lądowych polega na możliwie pewnym: zapobieganiu kolizjom pojazdów przez segregację i regulację ruchu, zapobieganiu nadmiernej prędkości pojazdów, wykrywaniu stanów awaryj...

Tecnologia i organizacja przewozów samochodowych - test 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Materiały techniczno-eksploatacyjne w transporcie samochodowym: Stanowią jeden z głównych składników kosztowych działalności przewoźników. Obejmują jedynie: paliwa płynne, oleje, smary oraz płyny eksploatacyjne. Zwykle nie mają zna...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

Naturalna podatność przewozowa ładunków: Jest duża w przypadku materiałów niebezpiecznych Ma podstawowe znaczenie w sposobie realizacji ich transportu. Jest zależna między innymi od ich wartości. Prawdą jest, że: W transporcie samoch...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Postać transportowa (ładunkowa) ładunków: Ma zasadniczy wpływ na wydajność prac ładunkowych. Nie ma znaczenia przy automatyzacji procesów przeładunkowych. To np. paleta. Licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego udzielana jest: Niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy Po...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Opłata za emisję gazów wprowadzanych do atmosfery w trakcie spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych: Dotyczy wszystkich posiadanych pojazdów samochodowych. Jest wnoszona pod warunkiem, że jej półroczna wysokość nie przekroczy 400 PLN. Jest zależna od liczby posiadanych przez...