Politechnika Warszawska - strona 581

Odlatujące SP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Odlatujące SP Uruchamianie silników -Procedury uruchamiania silników powinny być zawarte w lokalnych instrukcjach operacyjnych i powinny one zawierać kryteria i warunki określające kiedy i w jaki sposób oblicza się i przekazuje odlatującym s...

Omówić zadania zarządzania ruchem lotniczym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Omówić zadania zarządzania ruchem lotniczym. Zarządzanie ruchem lotniczym Funkcja wyspecjalizowanych organizacji, działających w imieniu państwa, wyrażająca jego bezpośrednią organizatorską rolę w obszarze ruchu lotniczego obejmująca: p...

Opisać przedtaktyczne zarządzanie przepływem RL

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Opisać przedtaktyczne zarządzanie przepływem RL. Planowanie przedtaktyczne, jeżeli działanie jest podjęte jeden dzień przed dniem, którego dotyczy. Na etapie planowania przedtaktycznego plan strategiczny powinien być skorygowany do aktualnych potrzeb. Na tym etapie: mogą być zmienione niektóre st...

Polska przestrzeń powietrzna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Polska przestrzeń powietrzna Przestrzeń powietrzna znajdująca się nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym Rzeczpospolitej Polskiej.

Służba alarmowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

Służba alarmowa ALRS - Alert Service - pełnią wszystkie organy pełniące służbę FIS, a także osoby wyznaczone przez użytkowników statków powietrznych. Służba alarmowa powinna być zapewniana: 1. Wszystkim statkom powietrznym, którym zapewniana jest służba

Służby meteorologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Służby meteorologiczne Celem lotniczej służby meteorologicznej jest udział w zapewnieniu bezpieczeństwa, regularności i efektywności międzynarodowej żeglugi powietrznej. Cel jest osiągany przez dostarczenie użytkownikom, załogom lotniczym, organom

Służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR Poszukiwanie i ratowanie statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie. Udzielanie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych. Ustalenia miejsca położenia statku powietrz...

SESAR

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

SESAR - zadania programu Opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji w Europie; Opracowanie programu stopniowej modernizacji systemu ATM; Synchronizacja planów i działań uczestników programu w zakresie ATM; Efekt...

Strefa czasowo wydzielona TEMPORARY SEGREGATED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Strefa czasowo wydzielona TEMPORARY SEGREGATED AREA -TSA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Po...

Strefa zakazana PROHIBITED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Strefa zakazana PROHIBITED AREA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w której loty statkó...