Politechnika Warszawska - strona 558

Rodzaje serii w procesach produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Rodzaje serii w procesach produkcyjnych: - Konstrukcyjna ( kiedy mamy nową produkcję)- liczba wyrobów złożonych mających identyczną konstrukcję i parametry techniczne. - Informacyjna- określona liczba wyrobów złożonych wyprodukowanych w celu sprawdzenia ich parametrów technicznych przez przyszłych...

SDCA- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

SDCA- Jest to udoskonalenie cyklu PDCA, w którym kierownictwo najpierw ustala standard, a potem przechodzi do regularnego cyklu PDCA. Za każdym razem, gdy pojawia się nieprawidłowość w procesie należy zadać następujące pytania: • Czy stało się tak, ponieważ nie mieliśmy standardów? • Czy stało si...

System ekspercki- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

System ekspercki - jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących bazy wiedzy, modele wiedzy i procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania.

TPM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

TPM- stawia na maksymalizację efektywności parku maszynowego w całym czasie jego użytkowania. Celem TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer: - zero awarii - zero braków - zero wypadków przy pracy. TPM angażuje wszystkie osoby ze wszystkich działów i wszystkich szczebli; zawiera takie podstawowe e...

Wprowadzenie JiT wymaga

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wprowadzenie JiT wymaga: - stabilnego otoczenia przedsięb; - standardowych produktów z niewieloma wariantami; - ciągłej produkcji o ustalonym poziomie; - automatycznej, wysokonakładowej produkcji; - zrównoważonego procesu, w pełni wykorzysta. zasoby; - niezawodnego wyposażenia; - minimalizacj...

Czynniki określają strukturę

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Czynniki określają strukturę Czynniki określają strukturę pod względem jakościowym oraz ilościowym (geometria krystalizujących faz, ich udział, liczba ziarn eutektycznych itp). Dodatkowym czynnikiem okeślającym strukturę pod względem ilościowym, jest skłonność

Formowanie maszynowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3024

Formowanie maszynowe. Zalety: skrócenie czasu wykonania, bardziej prawidłowy, z mniejszymi odchyłkami wymiarów, możliwość stosowania modeli o mniejszych zbieżnościach, rzadsze oberwania formy, lepsze wykorzystanie powierzchni odlewni, poprawa warunków BHP i wyeliminowanie ciężkiej pracy fizycznej. W...

Krystalizacja i struktura żeliwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Krystalizacja i struktura żeliwa. Krystalizacja żeliwa podlega ogólnym prawom krystalizacji metali, jest jednak bardziej złożona i w zależności od składu chemicznego i prędkości stygnięcia może przebiegać bądź w układzie stabilnym Fe-grafit, bądź w...

Ochładzalniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2800

Ochładzalniki Jeżeli występują trudności w umiejscowieniu nadlewu, dla uniknięcia powstania jam skurczowych w węzłach cieplnych stosuje się tzw. ochładzalniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Są one wykonywane ze staliwa lub

Piece- podział

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Piece: Szybowe (żeliwiaki) - koks (rzadko gaz lub ropa); wytapiany metal styka się bezpośrednio z paliwem. Zast: żeliwo szare, białe, sferoidalne, do procesu dupleks Płomienne - węgiel kamienny, gaz, ropa, mazur,