Politechnika Warszawska - strona 559

Proces krystalizacji metali i stopów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Proces krystalizacji metali i stopów Proces krystalizacji metali i stopów przebiega najczęściej przy stałym ciśnieniu i w związku z tym przy badaniu warunków równowagi dp = 0. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że zmiany objętości, towarzyszące przemianom w metalach są niewielkie, możemy przyjąć, że dV = ...

Stabilność

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Stabilność Stabilność wyrobów ze względu na ich rozmiary, kształt i strukturę jest związana z obecnością lub brakiem naprężeń własnych. Odkształcenie plastyczne znacząco wpływa na geometryczną niestabilność struktur, ponieważ podczas cyklicznego obciążenia metalu zależności między naprężeniami i...

W PPF niezbędny jest

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

W PPF niezbędny jest: model wykonany z materiału podatnego na zgazowanie za pom. Temp. Ciekłego metalu. Materiał formierski zapewniający możliwość wiernego odtworzenia modelu. Odpowiedni materiał oddzielający (pokrycie ochronne). Technologia peł...

Wynikiem procesów technologicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Wynikiem procesów technologicznych Wynikiem procesów technologicznych np. obróbki cieplnej, odlewania, spawania, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem jest między innymi powstanie naprężeń własnych. W wielu przypadkach zniszczenie k...

Źródła zanieczyszczeń środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Źródła zanieczyszczeń środowiska (powietrza) - produkcja energii, pożary lasów, transport, przemysł rafineryjny, środki ochrony roślin, hutnictwo, przemysł chemiczny, przem .mat. budowlanych;; rolnictwo, gospodarka, lasy, zdrowie, kli...

Globalne zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Globalne zagrożenia środowiska : Zniszczenie warstwy ozonowej; zanik lasów i ekspansja pustyni; degradacja gleb i dewastacja naturalnych siedlisk; wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt; deficyt wody pitnej; problem energetyczny; zani...

Istotne cechy racjonalnej gospodarki wodnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Istotne cechy racjonalnej gospodarki wodnej ulepszenia w dziedzinie uzdatniania i odsalania wód; podniesienie efektywności oczyszczania ścieków przez powszechne wprowadzenie co najmniej biologicznego oczyszczania (II stopnia), a w uzasadnionych ...

Niszczenie warstwy ozonowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Niszczenie warstwy ozonowej: następuje w skutek wiązania ozonu przez uwalnianie się przez takie gazy jak freony, tlenki azotu oraz chlor, brom. Warstwa ozonowa chroni przed dopływem nadmiernej dawki szkodliwego promieniowania ultrafioletowego (choro...

Ochrona ta wyraża się

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Ochrona ta wyraża się: racjonalnym kształtowaniem środowiska racjonalnym gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi przeciwdziałaniem lub zapobieganiem szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiany cech fizycznych lub charakteru elementów przyr...

Polityka środowiskowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Polityka środowiskowa: ustala ją naczelne kierownictwo; dostępna jest dla wszystkich pracowników i opinii publicznej; powinna zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu, zapobieganiu zanieczyszczeniom zgodnie z prawem ochrony środowiska; odpowiednia do charakteru, skali wpływów organizac...