Politechnika Warszawska - strona 553

Spawanie elektronowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

SPAWANIE ELEKTRONOWE - wykorzystywane jest w przemyśle lotniczym ze względu na wysoką jakość spoin odbywa się w próżni bez dodawania spoiwa nośnikiem energii jest wiązka elektronów. Spoina ma charakter nożowy z minimalną strefą wpływu ciepła. W materiałach uderzają elektrony wpływają do środka i są...

Spawanie pod topikiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

SPAWANIE POD TOPIKIEM - jest spawaniem automatycznym elektrodą topliwą ciągłą daje spoinę wysokiej jakości i jest wykorzystywane w produkcji wielkoseryjnej. ZALETY METODY: Wysoka jakość spoiny Bardzo duża wydajność Oszczędność topnika (otuliny) Brak naświetleń hali WADY METODY - możliwość spaw...

Tworzywa sztuczne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne to materiały oparte na polimerach syntetycznych, czyli związki wielocząsteczkowe, składające się z powtarzających się jednostek chemicznych (grup atomów) zwanych merami. Są wytwarzane z chemicznej przeróbki węgla, lub gazu ziemnego, a także na bazie polimerów nat...

Definicja procesu transportowego i procesu przewozowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 8190

Definicja procesu transportowego i procesu przewozowego oraz podstawowe różnice między tymi procesami. Proces przewozowy - to zespół różnorodnych czynności związanych ze środowiskiem transportowym, występujących w czasie i przestrzeni, których wykonanie jest niezbędne, aby środek transportu mógł do...

Programy rozwojowe infrastruktury drogowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 532

Programy rozwojowe infrastruktury drogowej oraz główne przedsięwzięcia w ramach tych programów. Program modernizacji: -budowa obwodnic miast i miejscowości w ciągach dróg krajowych (postulaty społeczne dotyczą ok. 250 miast) -modernizacja skrz...

Transport kolejowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1631

Transport kolejowy Ogólna charakterystyka (wady i zalety) transportu kolejowego Charakterystyka przewozów pasażerskich i towarowych transportem kolejowym Ocena stanu infrastruktury kolejowej i jej kierunki rozwojowe ocena ogólna...

Definicja umocnienia materiału - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Definicja umocnienia materiału W miarę wzrostu trwałego odkształcenia materiału następuje wzrost, charakteryzującej go, wartości naprężenia uplastyczniającego, czyli dalsze przyrosty odkształcenia wymagają coraz to większych przyrostów siły. Zjawisko to, nosi nazwę umocnienia materiału i oznacza, ż...

Definicja walcowania i zastosowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Definicja walcowania i zastosowania Walcowanie - polega na plastycznym kształtowaniu materiału poprzez wywieranie nań nacisku obracającymi się i współpracującymi ze sobą walcami, tarczami lub rolkami. W procesie walcowania tylko niewielka część...

Główne aspekty cech produktu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Główne aspekty cech produktu. Istota produktu (produkt fizyczny, cechy funkcjonalne, rozwiązania techniczne) Produkt rzeczywisty - postrzeganie produktu (znak handlowy, marka, model-cecha, kontakt z konsumentem, materiał - surowiec, załoga - wygląd, opakowanie, jakość, cena) Produkt poszerzony - ...