Politechnika Warszawska - strona 552

Rozmieszczenie stężeń pionowych i poziomych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

Rozmieszczenie stężeń pionowych i poziomych Stężenia pionowe muszą być tak rozmieszczone, aby zapewniały stateczność budynku zarówno w czasie montażu jak i eksploatacji. Rozmieszczenie stężeń ramowych lub kratowych, poprzecznych i podłużnych, w budynkach wąskich i długich pokazano na rysunku: ...

Sprawdzanie Stanu Granicznego Użytkowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

L 250 5700 250 22.8mm w wmax 19.50 22.80 0.85 1.0 19.50mm CAàĄ PROCEDURĉ POWIELIû DLA BELKI POĝREDNIEJ STROPOWEJ Zaprojektowaü na tyle ekonomicznie by zapas noĞnoĞci nie byá w tym wypadku wiĊkszy niĪ 20% wmax wiĊc 5 11.59 ˜ 10 3 ˜ 5700 4 ˜ 384 210 ˜ 3890 ˜ 10 4 -- porównanie z ...

Stężenia ścienne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3423

Stężenia ścienne • Zapewniają przede wszystkim stateczność płaskich poprzecznych układów głównych wzdłuż osi podłużnej hali, gdyż słupy w tym kierunku traktuje się jako przegubowo połączone z fundamentem. • Tężniki ścienne pionowe usytuow...

Tężniki połaciowe podłużne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2331

Tężniki połaciowe podłużne • Usytuowane przeważnie przy okapie. • Zadania tężników: - łączą tężniki połaciowe poprzeczne, tworząc z nimi zamkniętą ramę w płaszczyźnie połaci dachu. - mogą stanowić podparcie słupków ściany ryglowej przy obciążeniu poziomym wiatrem i przekazują to obciążenie n...

Tężniki podłużne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925

Tężniki podłużne w poziomie dolnych pasów wiązarów • Tężniki w poziomie pasów dolnych stosuje się w przypadku suwnic podwieszonych. • Projektuje się je według zasad obowiązujących w przypadku tężników połaciowych podłużnych. • W układach poprzecznych, gdy występują sztywne połączenia słupów z...

Zbiorniki na ciecze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

ZBIORNIKI • Są to konstrukcje powłokowe wykonane z blach. • Pod względem sposobu użytkowania zbiorniki dzielimy na: - zbiorniki na ciecze, - zbiorniki na gazy. • Zbiorniki na ciecze służą najczęściej do przechowywania produktów naftowych, skroplonych gazów, cieczy pochodzenia organicznego np....

Wspornik - PSN, Solution (procesor MES) - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Wspornik - PSN Solution (procesor MES) 59. Wszystkie niezbędne wielkości zostały już zdefiniowane a elementy wygenerowane. Zadanie statyki MES można rozwiązać wykonując polecenie Solution / Solve / Current LS 60. Uruchomienie solvera wymaga jeszcze potwierdzenia 61. Potwierdzeniem poprawneg...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 567

Narysuj końcowy węzeł górny i dolny kratownicy typu „W” Narysuj 3 przykłady przekrojów poprzecznych pasów ściskanych i rozciąganych: Przekroje zamknięte Przekroje otwarte Wymień 3 rodzaje korozji stali: - chemiczna - elektrolityczna (powierzchnia metalu styka się z wodnym roztworem elektrolitów...

Hartowanie stopniowe - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Hartowanie stopniowe Stosowane jest w celu uniknięcia powstawania naprężeń cieplnych i strukturalnych,będących przyczyną deformacji lub pęknięć występujących przy zwykłym hartowaniu martenzytycznym. Hartowanie stopniowe jest to hartowanie z pi...

Polimeryzacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Polimeryzacja Jest to proces plegający na polireakcji łańcuchowej, która zachodzi dzięki obecności wiązań nienasyconych lub na skutek rozerwania nietrwałego pierścienia monomeru, bez wydzi...