Politechnika Warszawska - strona 551

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

Wymienić trzy sposoby badania wytrzymałości betony wbudowanego w konstrukcje. - badaniu odwierconych z konstrukcji rdzeni (uważa się ze wyniki badań rdzeni o średnicy 100-150 mm i o podobnej wys. Odpowiadają wynikom badań sześcianów o boku a=150 mm) Co oznaczą nazwy Fctm - wytrzymałość średnia bet...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Zilustrować szkicem dwa podstawowe przypadki rozkładu naprężeń, które mogą powstać w SG nośności. Jeżeli istnieje strefa ściskana, to w stanie granicznym może wystąpić jeden z dwóch typów rozkładu naprężeń. Poniższe rysunki mogą służyć do wyprowadzenia wzorów do analizy dowolnego przekroju: Naszki...

Wzory do obliczania zbrojenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

Napisać ( w odpowiedniej kolejności) wzory, które stosuje się do obliczania zbrojenia (przy danym Msd) w przekrojach prostokątnych podwójnie zbrojonych. Jaka jest ogólna zasada wyznaczania minimalnego zbrojenia elementów zginanych ? Minimalne zbrojenie wyznacza się na podstawie porównania nośności ...

Powstawanie tarasów akumulacyjno włożonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Powstawanie tarasów akumulacyjno włożonych Powstają w wyniku kolejnych faz akumulacyjnych i erozyjnych. Każdy T. zbudowany jest z osadów innej fazy akumulacyjnej. Niższe T. zbudowane są z osadów najmłodszych. Wśród T. włożonych możemy wyróżnić T. częściowo włożone i tarasy całkowicie włożone Pośredn...

Uskok normalny i odwrócony - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Uskok normalny i odwrócony ( rys. z objaśnieniami elementów uskoku) Uskok przerwanie ciągłości warstw skalnych wzdłuż płaszczyzny zwanej uskokową lub ślizgową, połączone z wzajemnym przesunięciem powstałych bloków skalnych. Przykłady wpływu deformacji tektonicznych na warunki geologiczno- inżyniersk...

Ściany wewnętrzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Ściany wewnętrzne. Konstrukcja ścian zależy od tego, czy są one stosowane w obiektach przemysłowych, czy w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Ściany wewnętrzne w obiektach przemysłowych muszą odpowiadać wymaga­niom związanym z technologią produkcji danego zakładu. Jeżeli ich zadan...

Konstrukcja układów poprzecznych hal wielonawowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Konstrukcja układów poprzecznych hal wielonawowych • Z uwagi na łatwość montażu zaleca się stosowanie jednoprzęsłowych rygli dachowych: b) w halach dwunawowych, a) w halach trójnawowych. • Ze względów statyczno-wytrzymałościowych korzystne jest przyjęcie wieloprzęsłowych rygli dachowych a) w ...

Obciążenia konstrukcji hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

• Obciążenia konstrukcji hali - obciążenia pionowe: * ciężar własny konstrukcji * ciężar pokrycia * ciężar śniegu * pionowe składowe parcia wiatru * obciążenie pyłami osiadającymi na dachu * oddziaływania pionowe suwnic * ciężar elementów...

Podstawy słupów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1967

Podstawy słupów Podstawy słupów ściskanych mimośrodowo, w przypadku małych mimośrodów konstruowane są w sposób podobny jak podstawy słupów ściskanych. • Pokazane podstawy słupów przenoszą niewielkie wartości momentów zginających. Podstawy mają kształt prostokąta. • Czysto przegubowe połączenie...