Politechnika Warszawska - strona 550

Podstawowe pojęcia ekologii - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Wyjaśnij, co w ekologii oznaczają pojęcia: biocenoza, biotop, gatunek i populacja. Biocenoza - naturalny zespół organizmów (a więc elementów żywych) współegzystujących w danym ekosystemie Biotop

Zadania gospodarki wodnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Wymień podstawowe zadania gospodarki wodnej umożliwiające realizację jej celu nadrzędnego Celami niższego rzędu gospodarki wodnej, które służą realizacji jej celu nadrzędnego są : Zaopatrzenie w wodę ludności, rolnictwa, przemysłu i innych dziedzin Oczyszczenie, odprowadzenie i zrzut wody po jej ...

Zarządzanie środowiskiem.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wyjaśnij, na czym polega zarządzanie środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem jest to działalność organizacyjna i kierownicza oparta na dostępnej wiedzy, prowadzona w celu skutecznego i efektywnego wykorzystywania określonych zasobów i wartości środowiska. Zarządzanie środowiskiem jest działalnością ...

Zasoby naturalne a bogactwa naturalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Wyjaśnij, jaka relacja zachodzi między zasobami naturalnymi a bogactwami naturalnymi. Obecnie przyjmuje się, że ZASOBY NATURALNE są pojęciem szerszym, które oprócz BOGACTW NATURALNYCH (powietrza, wody, gleby, flory, fauny i minerałów - wydobywanych spod ziemi) obejmują jeszcze takie elementy, jak: ...

Krzywa konsumpcyjna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Apoloniusz Kodura
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Krzywa konsumcyjna W przypadkach, gdy dokonuje się jedynie pomiaru stanu zwierciadła wody, niezbędne jest skonstruowanie krzywej przepływu - krzywej konsumcyjnej - jest to zależność pomiędzy napełnieniem a wydatkiem. Wykonywany jest szereg pomiarów prędkości oraz napełnienia koryta rzecznego dla ró...

Dobór stali ze względu na ciągliwość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Dobór stali ze względu na ciągliwość międzywarstwową według PN-EN 1993-1-10 [56] Przez ciągliwość rniędzywarstwową należy rozumieć zdolność do odkształceń plastycznych na wskr...

Przykłady opisu gruntów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Przykłady opisu gruntów Grunty są złożone i składają się z frakcji głównej i drugorzędnej. Przy opisie gruntu w pierwszej kolejności podaje się frakcję główną w postaci rzeczownika a frakcje drugorzędne są podawane w drugiej kolejności: w postaci przymiotnika; ze

Podstawowe założenia teorii liniowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Podstawowe założenia teorii liniowej Beton i stal są materiałami liniowo sprężystymi Założenie płaskich przekrojów W fazie I odkształcenia zbrojenia i otaczającego betonu są równe. Po zarysowaniu w elemencie występują przekroje znajdujące się w fazie II. W fazie II w przekrojach zarysowanych nie ...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Jakie trzy podstawowe czynniki (zjawiska) bierze się pod uwagę wyznaczając grubość otulenia? - współpraca zbrojenia z betonem (przez przyczepność) - ochrona zbrojenia przed korozją - odporność ogniowa konstrukcji 10. Ile powinna wynosić wartość w fundamentach wykonywanych na przygotowanym podłoż...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 8

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 455

Jakie kombinacje obciążeń rozpatruje się przy sprawdzaniu SLS (SGU)? Co oznaczają indeksy „Ed” i „Rd” przy oznaczeniach sił i momentów zginających? Przy sprawdzaniu stanów STR i GEO należy wykazać że efekt oddziaływania Ed nie przewyższa granicznej wartości tego efektu Rd. Ed - efekt odpowiedniej k...