Politechnika Warszawska - strona 549

Prawo administracyjne - pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

bylo napewno pytanie o miasto stoleczne warszawa, definicja podzialu terytorialnego, co jest aktem powszechnie obowiazujacym ?1.kto może ustanowić jednostkę pomocniczą2.organy jst 3.Starosta 4.kto prowadzi nadzór finansowy w jst5.nadzór w jst i według jakiego kryterium prowadzony.6.Wojewoda kim jest...

Ratyfikowane umowy międzynarodowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Ratyfikowane umowy międzynarodowe w systemie konstytucyjnych źródeł praw administracyjnego - rodzaje, charakterystyka, miejsce wśród źródeł prawa. Rodzaje: 1. ratyfikowana u.m.nar. a) za uprzednią zgodą w ustawie - tzw. Wielka ratyfikacja, tuż za konstytucją, przed ustawami; ratyfikuje Prezydent za ...

Wpływ podstawników na szybkość reakcji. Równanie Hammetta - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Protokół pomiarów Wpływ podstawników na szybkość reakcji. Równanie Hammetta. t - czas pomiaru; - przewodność; - przewodność odczytana; rodzaj podstawnika : temperatura : Lp. t/s zakres / S ln( ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21....

3 Koncepcje procesu degradacji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Wyjaśnij na czym polegają 3 koncepcje rozwiązania problemu postępującej degradacji i braku możliwości zaspokajania przez środowisko podstawowych potrzeb człowieka Koncepcja proekologiczna - skoro poziom i tempo wzrostu gosp degraduje środowisko, to należy wprowadzić ograniczenia w gospodarce do tzw...

Biosfera - Litosfera - Hydrosfera

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

CO TO JEST BIOSFERA? JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ W NIEJ ELEMENTY? Biosfera od greckiego „bios” życie jest układem wieloekosystemowym zamieszkałym przez organizmy żywe. W przestrzeni, którą stanowi biosfera wyróżnia się: atmosferę(powietrze)

Działalność UE na rzecz ochrony środowiska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Przedstaw działalność UE na rzecz ochrony środowiska w wymiarze europejskim i globalnym UE na podstawie swoich Programów Działania (głównie III z 1983r, IV z 1987r i V z 1993r.) prowadzi politykę proekologiczną na rzecz ochrony środowiska w Europie i na świecie, przyczyniając się do wdrażania konce...

Instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania w zarządzaniu ś...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Wymień instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania w zarządzaniu środowiskiem. bezpośredniego oddziaływania i. regulacji ogólno-prawnej i. prawno- administracyjne zakazy, nakazy standardy pozwolenia pośredniego oddziaływania i. ekonomiczne opłaty subwencje kary i nagrody oddzia...

Interdycyplinarny charakter nauki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Wyjaśnij co oznacza interdyscyplinarny charakter nauki i podaj definicje dwóch fundamentalnych dla powstania EOŚ dyscyplin naukowych. Oznacza to, że EOŚ korzysta z dorobku dziedzi wielu nauk (np. przyrodniczych, technicznych, prawnych itp.), ale przede wszystkim z ekologii i ekonomii. Ekologia - na...

Litosfera i pedosfera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

SCHARAKTERYZUJ LITOSFERĘ I PEDOSFERĘ ORAZ WYJAŚNIJ ICH ZNACZENIE DLA EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA NA ZIEMI. Litosfera z pedosfera od greckiego kamień/skała to część naszej planety, której górną grani...

Metody rekultywacji gruntów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Wymień i opisz metody stosowane przy rekultywacji gruntów. Metody techniczne - działalność człowieka polegająca na odpowiednim kształtowaniu terenów zniszczonych, jej celem jest doprowadzenie gleby do takiego stanu, aby w przyszłości można ją było przeznaczyć na cele gospodarki rolnej bądź leśnej. ...