Politechnika Warszawska - strona 542

Transport drogowy - Systemy teleinformatyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Transport drogowy - Systemy teleinformatyczne służą do: Sterowania ruchem - zmienne znaki drogowe, światła uliczne Kierowania - wytyczanie objazdów, rozładowywanie korków i zatorów Zarządzania - optymalizacja przewozów pasażerskich i t...

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym urządzenia stacyjne, urządzenia liniowe, urządzenia obszarowe (zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej), urządzenia zabezpieczenia ruchu na

Tłumienność wtrąceniowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

W jaki sposób mierzyliśmy tłumienność wtrąceniową na zajęciach? Tłumienność wtrąceniową na zajęciach mierzyliśmy za pomocą mini reflektometru, który podłączaliśmy do sprzęgaczy optycznych za pomocą kabla referencyjnego. Kabel ten niwelował str...

Prawdopodobieństwo uszkodzenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Jakie jest prawdopodobieństwo, że uszkodzenie nastąpi przy wymuszeniu? Niech: - zdarzenie polegające na wystąpieniu uszkodzenia - zdarzenie polegające na niewystąpieniu uszkodzenia Wystąpienie uszkodzenia przy wymuszeniu oznacza wystąpienie wymuszeń, przy czym przy uszkodzenie nie nastąpiło a pr...

Zdefiniowane funkcje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Każda z czterech zdefiniowanych funkcji , , , w sposób jednoznaczny określa zmianę losową , determinując tym samym postać pozostałych funkcji. Poprzez dystrybuantę wyrazić je można jako: Poprzez gęstość wyrazić je można jako: Poprzez funkcj...

Rezerwa częściowo obciążona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1253

Rezerwa częściowo obciążona („letnia lub chłodna”) Elementy rezerwowe w tym przypadku poddane są pewnemu obciążeniu w czasie oczekiwania na włączenie (jest to jednak obciążenie znacznie mniejsze niż elementu podstawowego). Zatem ich własności niezawodnościowe zmieniają się w tym czasie. Zachowanie ...

Rezerwa nieobciążona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Rezerwa nieobciążona („zimna”) Element podstawowy „0” pracuje, a rezerwowe „czekają” na uszkodzenie elementu pracującego. Zakładamy, że mamy do czynienia z idealnym przełącznikiem bezbłędnie rozpoznającym stan elementu podstawowego; czas przeznaczony na przełączenie uznajemy za pomijalnie mały. Zak...

Zakres przedmiotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Zakres przedmiotu: Eksploatacja: pojęcia, zakres zagadnień. System eksploatacji, proces eksploatacji. Zmiany stanu technicznego obiektu: natura fizyczna, opis losowy (statystyczny). Niezawodność obiektów. Modele niezawodności obiektó...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - czas zdatności obiektu...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

Zadanie 25 Czas zdatności obiektu ma rozkład jednostajny , którego kres dolny jest równy zero, kres górny jest równy 10 lat. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że rozpatrywany obiekt: a) uszkodzi się w trzecim lub czwartym roku użytkowania, b) uszkodzi się w dziesiątym roku użytkowania, jeśli wiad...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - zdatność urządzenia...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 336

Zadanie 35 Urządzenie o strukturze szeregowej składa się z dwóch jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład jednostajny o kresie dolnym równym 0 i kresie górnym równym k. Obliczyć pozostały oczekiwany czas zdatności tego urządzenia. , Ru(t) = ? , → , Odp. dla t ∈ (0, k . Rozkład c...