Politechnika Warszawska - strona 543

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Urządzenie szeregowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Zadanie 37 Urządzenie o szeregowej strukturze niezawodnościowej składa się z pięciu jednakowych elementów. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa λ, a intensywność odnowy jest równa μ. Obliczyć stacjonarny współczynnik gotowości tego urządzenia, zakładając, że element może ulec zniszczeniu wted...

Równanie tensometru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Równanie tensometru l - długość drutu S - przekrój drutu R - przyrost oporności, wywołany wydłużeniem drutu oporowego -nazywanego tensometrem oporowym, K - stała tensometru zależna od liczby Poissone`a K= (1+2 +PE) P - współczynnik piezorezystywności l - przyrost długości na skutek działania sił...

Plan rozwojowo - inwestycyjny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Plan rozwojowo - inwestycyjny Plan jest odpowiedzią na pytanie, co należy uczynić by zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa. Obejmuje on m. in. : Program produkcji i rozwoju zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa; Wybór technologii; Wybór lokalizacji inwestycji; Ocenę wpływu projektu na ...

Organizacja i zarządzanie - wykład - podejście instytucjonalne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 693

W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia: Instytucjonalne - grupa ludzi, której powierzono w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń. (Menedżerami są wszyscy pracownicy firmy, którzy obieli funkcję przełożonych począwszy od mistrza do prezesa). Funkcjonalne - dotyczą tych działań, kt...

Organizacja i zarządzanie - ćwiczenia - Graf

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Zadanie domowe: Dla grafu zawierającego co najmniej 7 wierzchołków i 16 łuków wyznacz najdłuższą drogę w grafie oraz harmonogram Gaunt'a. Ad.1 -wierzchołek początkowy - wierzchołek końcowy Ad.2 Najdłuższa droga w grafie: Ad.3 Ad.4 „ciapkujemy” „ciapkujemy” „ciapkujemy” „ciapkujemy” Droga...

Kryteria środowiskowe przy ustalaniu lokalizacji drogi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Kryteria środowiskowe brane pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji drogi: - ochrony środowiska (gleba, wody, krajobraz, fauna, flora...) - ekonomiczno-finansowe (koszt budowy drogi w wybranym wariancie, koszt przejazdu drogi, koszt budowy dojazdów do drogi, możliwość sfinansowania danego wariantu ze...

Modele ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Modele ruchu (inaczej: więźba ruchu) Modelem ruchu to matematyczny zapis podróży, które odbywają mieszkańcy pomiędzy rejonami miasta. Dla wykonania modelu ruchu, miasto jest dzielone na dużą ilość regionów. Następnie określana jest liczba mieszkańc...

Podstawowy wzór na powierzchnię miasta - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Podstawowy wzór na powierzchnię miasta: P = 2 a * k * ( c - 2*a/p) P - powierzchnia miasta a - szerokość pasa zabudowy k - prędkość środka transportowego, autobusu lub metra c - maksymalny czas podróży p - prędkość piechura ...

Samochodowy transport indywidualny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Samochodowy transport indywidualny, cechy: - dobrze obsługuje obszary o rozproszonych źródłach i celach podróży - daje poczucie swobody użytkownikom - maksymalna ilość pojazdów, jaka może przejechać pas ruchu w ciągu godziny - 1500 pojazdów -...

Szybka Kolej Miejska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

SKM (Szybka Kolej Miejska) i metro: - najbardziej pojemny i najszybszy środek transportu - pojemność jednego 6-wagonowego składu: do 1200 osób - maksymalna częstotliwość - co 1,5 minuty - prędkość komunikacyjna V kom = 36 km/h - odległość między przystankami 0,8-1,2 km, w obszarze pozamiejskim ...