Politechnika Warszawska - strona 378

Stopy obciążone osiowo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2541

STOPY OBCIĄŻONE OSIOWO Metoda wydzielonych wsporników trapezowych Stopę w planie dzieli się na cztery trapezy. Trapezy traktuje się jak wsporniki zamocowane w licu słupa. Każdy wspornik jest obciążony oddziaływaniem gruntu na stopę. Przekrój p...

Stopy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

stopy STOPY BETONOWE Prostokątne, trapezowe i schodkowe. Typowe rozwiązania - doświadczalnie (ew. symulacje) Wys. Stóp prostokątnych: h=1,2*(L-asL)*(qr0/Rb2)^1/2 qr0 - odpór gruntu od obciążeń Rb2 - obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie L - dłuższy bok podstawy fundamentu AsL - od...

Studnie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

STUDNIE Konstrukcja studni: nóż - dolne zakończenie studni płaszcz studni (obudowa) płyta górna korek betonowy i dno studni Kształty studni zależą od przeznaczenia, warunków gruntowych (zwłaszcza tarcia na pobocznicy studni) *) wymiary w p...

Szczelinowe ścianki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

SZCZELINOWE ŚCIANKI Ang. Slurry walls Ros. Stieny w gruntie Ściany szczelinowe są żelbetowymi konstrukcjami wykonywanymi w wykopach wąskoprzestrzennych, głębinowych pod osłoną zawiesin tiksotropowych. Głębokość - do 60 m Maks. Szerok...

Wymaganie zagnieżdżenia pala w gruncie nośnym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

WYMAGANE ZAGŁĘBIENIE PALA W GRUNCIE NOŚNYM -min 1 m w gruntach zagęszczonych i zwartych -min 2 m w gruntach średnio zagęszczonych oraz półzwartych półzwartych twardoplastycznych Jeżeli Sp q(r) *Ap ≥ 0,5Nr -to pal powinien być zagłębiony na 1,5m w warstwie (nie dotyczy podłoża skalistego) Podłoże...

Wytrzymałość obliczeniowa gruntu pod podstawą pala

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Wytrzymałość obliczeniowa gruntu pod podstawą pala Wartość jednostkowej wytrzymałości gruntu pod podstawą pala q(V) wyznacza się z wytrzymałości granicznej q. Zależność q od rodzaju gruntu , stopnia zagęszczenia lub stopnia plastyczn...

Wzmocnienie podłoża - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

WZMOCNIENIE PODŁOŻA: Zagęszczanie: dobór metody zagęszczania odpowiednio do warunków występujących w podłożu dynamiczne zagęszczanie ubijakami o masie 1 do 10 ton zrzucanymi z wysokości 5 do 10 m wymiana gruntu wymiana pełna lub częściowa wypełnienia z gruntów mineralnych wypełnienia z lekkic...

Wzory Terzaghiego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4032

Wzory Terzaghiego (1943r.) Przyjmujemy wymiary fundamentu: B - szerokość L - długość D - głębokość posadowienia Dmin - odległość pomiędzy posadzką, a fundamentem ρD - gęstość obj. gruntu powyżej poziomu posadowienia ρB - gęstość obj. gruntu ...

Zasady obliczeń grup pali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

ZASADY OBLICZEŃ GRUP PALI: Nośność grupy pali = suma nośności pojedynczych pali niezależnie od ich rozstawu, gdy: -pale oparte są na skale -dolne końce wprowadzone są na conajmniej 1m w grunty gruboziarniste, piaski grube lub grunty spoiste -pale wbijane bez wpłukiwania w piaski zagęszczone lub ...

Zasady projektowania fundamentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Zasady projektowania fundamentów: Qf - obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego przeciwdziałający Qr m - współczynnik korekcyjny Wartość współczynnika m zależy od metody obliczania oporu granicznego podłoża i przyjmuje: m = 0,9 - ...