Politechnika Warszawska - strona 332

Rozpuszczalność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Ilości kolejnych porcji rozpuszczal-nika: nri/mol = Całkowita ilość rozpuszczal-nika w układzie: nri/mol = Ułamek molowy kwasu w układzie: xs = tempera-tura zaniku zmętnienia: ti/°C = Temperat-ura zaniku zmętnienia: Ti/K = Rozpuszczalność ...

Polarografia - wykład - Protokół pomiarów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Protokół pomiarów „Badanie jonów kompleksowych metodą polarografii zmiennoprądowej prostokątnej” Badana substancja - Czynnik kompleksujący - Lp. Stężenie zadane/mol/dm3 Objętość żelatyny/cm3 Objętość substancji badanej/cm3 Objętość c...

Wykład - stałe kwasowości

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Laboratorium chemii fizycznej Protokół pomiarów do ćwiczenia: „Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej kwasowości metodą Batesa-Schwarzenbacha” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł -Pietruszko Adam - Syzdek Jarosław Objętość dodanego NaOH:...

Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Napięci...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Protokół pomiarów „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych. Część I. Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.” Substancja badana - ……………………… Masa molowa - ..……………………… Temperatura wrzenia - ……...

Przewodność roztworów elektrolitów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2037

Przewodność roztworów elektrolitów Skład zespołu: 1. Brzuska Dorota 2. Cechniak Jakub 3. Osuch Jakub Data: 22 lutego 2013 Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Tomasz Kliś Ocena i podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. Wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej  HCl. Wyznaczenie przew...

Przewodność elektrolitów mocnych i słabych - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1442

Laboratorium Termodynamiki i Chemii Fizycznej Ćwiczenie: Przewodność elektrolitów mocnych i słabych Prowadzący: mgr inż. Maciej Zawadzki Studenci wykonujący ćwiczenie: Michał Leszczyński Karol Pietkun Łukasz Banach Ocena za sprawozdanie: Cel pomiarów Celem pomiarów było wyznaczenie przewodn...

Równowaga cieczy i pary- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Równowaga ciecz-para Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 16.05.2013r. Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Marek Dąbrowski Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie entalpii i entropii parowania etanolu i sprawdzenie czy spełnia on regu...

Wyznaczanie rozpuszczalności naftalenu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337

Wyznaczanie rozpuszczalności naftalenu w cykloheksanonie substancji metodą syntetyczną. Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Bartłomiej Szczepocki 2. Marcin Kaczorowski Prowadzący ćwiczenie: dr Dąbrowski Podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było ...

Wykład - rozpuszczalność

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Opracowanie wyników: Sporządzono dwa układy naftalen-cykloheksan w oddzielnych kolbkach. m1 naft = 0,32067 m1 cykloh. = 0,18694 m2 naft = 0,29411 m2 cykloh. = 0,40706 Obliczenie

Ćwiczenia - rozpuszcalność

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Rozpuszczalność Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 06.06.2013r. Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Marek Dąbrowski Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia: Badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układzie dwuskładnikowym metodą syntetyczną. Wyznaczenie krzywej rozpus...