Ćwiczenia - rozpuszcalność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - rozpuszcalność - strona 1 Ćwiczenia - rozpuszcalność - strona 2

Fragment notatki:

Rozpuszczalność
Skład zespołu:
1. Katarzyna Stanisz............................
2. Hanna Skirzyńska............................
Data:
06.06.2013r.
Prowadzący ćwiczenie:
Dr inż. Marek Dąbrowski
Ocena i podpis prowadzącego:
Cel ćwiczenia:
Badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układzie dwuskładnikowym metodą syntetyczną. Wyznaczenie krzywej rozpuszczalności kwasu stearynowego w heptanie, czyli wyznaczenie likwidusu oraz współczynników aktywności.
Aparatura wykorzystana w trakcie wykonywania ćwiczenia:
transformator suwakowy
mieszadło magnetyczne
termometr grzałka
kolbki pomiarowe
termostat lampa
strzykawki
drobny sprzęt laboratoryjny
Przebieg ćwiczenia:
Na wadze analitycznej zważono naczynia pomiarowe - 1 i 2 - następnie odważono do każdego po około 0,3g kwasu stearynowego. Potem dodano pierwsze porcje rozpuszczalnika - heptanu do każdej kolbki i ponownie zważono kolbki z zawartością. Następnie obliczono ułamki molowe kwasu stearynowego w tak sporządzonych układach. Naczynka pomiarowe, czyli kolbki zawierające mieszadło magnetyczne i badany roztwór, umieszczono w dwóch szklanych termostatach (każdą kolbkę oddzielnie) w niewielkiej odległości od dna aby zapewnić dobrą wymianę ciepła. Każdą próbkę ważono przed i po dodaniu kolejnej porcji rozpuszczalnika. Równowagę ciecz - ciało stałe badano korzystając z danych pomiarowych uzyskanych metodą syntetyczną Aleksiejewa (metodą dynamiczna). Polega ona na początkowym, szybkim ogrzewaniu układu i określeniu orientacyjnym temperatury topnienia substancji stałej, następnie na ochłodzeniu próbki do temperatury niższej niż topnienia - do wytrącenia się mniejszych kryształków fazy stałej (wielkość rozpuszczanej substancji ma wpływ na temperaturę topnienia) i ostatecznie ponownym ogrzewaniu, tym razem powolnym, w celu dokładniejszego odczytu temperatury topnienia. Opracowanie wyników:
Próbka A
Masa/ g
Kolba
33,2029
Kolba + kwas stearynowy
33,6129
Kolba + kwas stearynowy + heptan
33,7044
Po 1 pomiarze
33,7001
Przed 2 pomiarem
35,0127
Po 2 pomiarze
35,0121
Przed 3 pomiarem
35,2156
Po 3 pomiarze
35,2449
Przed 4 pomiarem

(…)

zmętnienia roztworu , a także stosowanymi przez nas przybliżeniach w obliczeniach potrzebnych wartości.
Masa przed drugim pomiarem (po ogrzaniu) w obydwu przypadkach jest większa od masy po pierwszym pomiarze. Jest to duży błąd spowodowany niedokładnością pomiaru na wadze analitycznej.
po 1 pomiarze
po 2 pomiarze
po 3 pomiarze
po 4 pomiarze
ms /g
0,4100
0,4100
0,4101
0,4100
mrozp /g
0,0872
1,3992
1,5320…
… doskonałą:
•dla przybliżenia Schrődera: •dla założenia Malesińskiego:
Wykres 1. Zależność ułamka molowego wyznaczonego doświadczalnie, według równania Schrödera, według równania Malesińskiego od temperatury zaniku ostatniego kryształu.
Wykres 2. Logarytm naturalny z rozpuszczalności wyrażonej ułamkiem molowym w funkcji odwrotności temperatury lnxs=f(T-1)
Wykres 3. Logarytm naturalny z rozpuszczalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz