Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Napięcie powierzchniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Napięcie powierzchniowe - strona 1 Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Napięcie powierzchniowe - strona 2

Fragment notatki:

Protokół pomiarów
„Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych. Część I. Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.”
Substancja badana - ……………………….......
Masa molowa - ..………………………............
Temperatura wrzenia - ………………………..
Użyty pryzmat - ……………………………….
Substancja manometryczna - etanol
Gęstość substancji manometrycznej - 0,7851 g*cm-3
Głębokość zanurzenia kapilary - ………………
Część I: Wyznaczanie gęstości i objętości molowej badanej substancji:
Temperatura /ºC
Objętość piknometru /cm3
Masa napełnionego piknometru
/ g Masa substancji
/ g
Gęstość substancji
/ g*cm3
Objętość molowa substancji /cm3*mol-1
25,0
9,2665
30,0
9,2781
35,0
9,2926
40,0
9,3094
Część II: Wyznaczanie współczynnika załamania światła i refrakcji molowej: Temperatura /ºC
Odczyt z refraktometru / º
Współczynnik załamania światła nD
Refrakcja molowa RD / cm3*mol-1
25,0
30,0
35,0
40,0
Refrakcja molowa obliczona z udziałów atomowych równa jest: ………………………………
Część III: Wyznaczanie napięcia powierzchniowego. Molowego napięcia powierzchniowego i parachory:
Położenie zerowe manometru kalibracyjnego - ……………
Lp.
Odczyt z manometru
T1 = 25,0ºC
T2 = 30,0ºC
T3 = 35,0ºC
T4 = 40,0ºC
kalibracyjny
pomiarowy
pomiarowy
pomiarowy
pomiarowy
1
2
3
4 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz