Politechnika Warszawska - strona 287

Metody badań materiałów – laboratorium

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

semestr VI (studia I stopnia) wersja: 10. lutego 2010 Metody badań materiałów – laboratorium ćwiczenie nr 5: Oznaczanie wielkości cząstek w dyspersjach metodą DLS oraz oznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą GPC prowadzący: dr inż. Ireneusz Wielgus Oznaczanie ciężarów cząste...

Badanie chemicznych tworzyw porowatych-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI BADANIE CERAMICZNYCH TWORZYW POROWATYCH Instrukcja do zajęć laboratoryjnych dla studentów semestru VI Laboratorium „Metod badania materiałów” 1 1. Wprowadzenie Z ceramiką porowatą człowiek styka się od p...

Analiza Polimerów-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

ANALIZA POLIMERÓW Kolokwium: Przed przystąpieniem do ćwiczenia studenci zdają kolokwium obejmujące materiał z instrukcji oraz podstawowe informacje z dziedziny spektroskopii IR oraz NMR. Studenci zostaną poproszeni o narysowanie wzorów ...

Metody badania materiałów- laboratorium

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Identification of Plastics Introduction When working with plastics there is often a need to identify which particular plastic material has been used for a given product. This is essential to get an idea of the cost and likely properties of the product. The identification of plastics is generally v...

Polimery-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Prosze wybrać włąsciwe substraty do syntezy poli(tereftalanu etylu) i napisać odpowiednią reakcję a. hydrochinon b. kwas tereftalowy tereftalan etylu + h20 2. sieciwoanie żywic epoksydowych za pomoca amin jest rpzykładem reakcji: a. polikonden...