Politechnika Warszawska - strona 288

Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Pytania sprawdzające do wykładu: Technologia Chemiczna II 1. Czym różnią się od siebie, z chemicznego punktu widzenia, ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Jaki ma to wpływ na przetwarzanie ich w surowce chemiczne. 2. Krótko porównaj metody przetwarzania ropy naftowej i węgla w surowce chemiczne. Uz...

Kataliza przeniesienia międzyfazowego-Instrukcja do ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

1 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Laboratorium „Podstawy Technologii Chemicznej” Instrukcja do ćwiczenia: „Kataliza przeniesienia międzyfazowego” 2 1. Wprowadzenie Synteza organiczna stanowi główną metodę produkcji związ...

Badanie katalizatorów technikami temperaturowo-programowanymi-opracowa...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki BADANIE KATALIZATORÓW TECHNIKAMI TEMPERATUROWO-PROGRAMOWANYMI LABORATORIUM Z PODSTAW TECHNOLOGII 1. OGÓLNY CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest określenie właściwości fizykochemicznych katalizatora typu me...

Kataliza związków metali-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Zespół: Monika Koziara Ewelina Cieplińska Magdalena Parzych Piotr Adamski Paweł Ćwik Rafał Buga Kataliza związków metali I. Wstęp Katalizatory metaloorganiczne, są to związki zawierające wiązanie metal - węgiel. Wiązanie to jest kowalencyjne spolaryzowane, przy czym cząstkowy ładunek ujemny ...

Spoiwa ceramiczne – gips-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

imi i nazwisko Pracownia technologiczna sem. VII Temat: Spoiwa ceramiczne – gips Prowadz cy: dr in . Zofia Puff i Ewa Ga aj Wprowadzenie Do sporz dzania form do formowania wyrobów ceramicznych metod odlewania z mas lejnych s u y gips, który okre(la si jako gips ceramiczny, ...

Uproszczona instrukcja obsługi wiskozymetru

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Uproszczona instrukcja obsługi wiskozymetru BROOKFIELD DV-I + VISCOSIMETER URUCHAMIANIE WISKOZYMETRU 1) Włączamy zasilanie wiskozymetru. Włącznik zasilania znajduje się na tylnej ścianie obudowy po lewej stronie 2) Po uruchomieniu urządzenia i załadowania się oprogramowania na wyświetlaczu po...

Kompozyty ceramika-polimer

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI „Kompozyty ceramika – polimer” Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Prowadzące: Mgr inż. Paulina Bednarek Mgr inż. Anna Danelska I. Czym są kompozyty? W

Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI Laboratorium „PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ” Instrukcja do ćwiczenia pt. PLAZMOWY ROZKŁAD ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH CHLOR Prowadzący: dr inŜ. Bogdan Ulejczyk WSTĘP Do głównych metod zmniejszania emisji to...

Projektowanie ceramicznych tworzyw porowatych-projekt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA CHEMICZNY ZAK AD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI PROJEKTOWANIE CERAMICZNYCH TWORZYW POROWATYCH wiczenia laboratoryjne 1. Wprowadzenie Z ceramik( porowat( cz*owiek styka si, od pocz(tku swoich dziejów. N...

Reologia ceramicznych mas lejnych-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI REOLOGIA CERAMICZNYCH MAS LEJNYCH (ĆWICZENIE LABORATORYJNE) REOLOGIA -1- Reologia (grecki: rheos-prąd i logos-nauka) - nauka o płynięciu i def...