Politechnika Warszawska - strona 252

Ekonomika transportu - test 22

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Zasadniczym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest: a). maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom, b). unikanie płacenia podatków, c). maksymalizacja wielkości produkcji. Inflacja to: a). wskaźnik wzrostu cen, b). Recesja i kryzys, c). Stały wzrost stopy procentowej. Informacj...

Ekonomika transportu - test 23

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 364

Wydatek poniesiony przez przedsiębiorstwo ma charakter inwestycji, kiedy: a). wydatkowa kwota jest rozłożona na wiele lat, b). z tytułu zakupionego majątku firma osiągnie w przyszłości dochody, c). jest sfinansowany z kredytu. Inwestycją nie jest: a). zakup nowego

Ekonomika transportu - test 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Jak dotąd, przyspieszenie rozwoju gospodarczego: a). zwiększ zapotrzebowanie na pracę przewozową, b). zmniejsza zapotrzebowanie na pracę przewozową, c). nie ma wpływu na wielkość pracy przewozowej. Do priorytetów aktualnie prowadzonej polityki transportowej UE nie należy: a). promocja transport...

Ekonomika transportu - test 25

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Wspólny europejski rynek w odniesieniu do sektora transportu oznacza, że: a). Występuję na tym rynku pełna swoboda: świadczenia dowolnych usług transportowym w dowolnym kraju Unii, przepływu pracowników tych firm oraz zakładania firm transportowych, b). Nie występują wewnątrz obszaru Unii żadne ko...

Ekonomika transportu - test 26

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Austria jest członkiem UE od: a). należała do grona państw założycielskich, b). roku 1958, c). roku 1973, d). roku 1986, e). roku 1994. Koszty zewnętrzne pojawiają się: a). gdy decyzje, co do produkcji lub konsumpcji jednego dobra wpływają na produkcję lub konsumpcję innego dobra inaczej niż ...

Ekonomika transportu - test 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Przedmiotem zadania jest rynek przedsiębiorstw transportowych o strukturze zbliżonej do oligopolu, na którym popyt na usługę przewozową ma charakter stały i wykazuje się stosunkowo niską elastycznością cenową (np. rynek armatorów wielkich tankowców transportujących ropę naftową). Jeżeli na tym rynku...

Ekonomika transportu - test 28

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Krzywa popytu na lotnicze przewozy pasażerskie jest krzywą: a). rosnącą, b). malejącą, c). stałą. Rynek miejskich przewozów pasażerskich jest w równowadze: (więcej niż jedna odpowiedź): a). gdy przy danej cenie popyt zrównuje się z podaży, b). gdy rozmiary zapotrzebowania są równe ilości ofero...

Ekonomika transportu - test 29

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Na rynku monopolistycznym: (więcej niż jedna odpowiedź) a). występuję bardzo duża liczba firm, b). dany produkt produkuje tylko jedna firma, c). nie występuję substytut produktu produkowanego na tym rynku, d). produkowane produkty są zróżnicowane, co utrudnia ich porównanie, e). rozpoczęcie dzi...

Ekonomika transportu - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Ekonomika zajmuje się: a). badaniem, w jakie sposób przejawiają się lub mogą być wykorzystywane w transporcie ogólne prawa ekonomiczne, b). badaniem specyficznych praw ekonomicznych przejawiających swoje istnienie wyłącznie w odniesieni...

Ekonomika transportu - test 31

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Loty rejsowe między europejskimi metropoliami: a). ma charaktery dobra pierwszej potrzeby, czyli nawet poważny wzrost dochodu rodziców nie zmieni zasadniczo rozmiaru popytu na te przewozy, b). ma charakter dobra wyższego rzędy, czyli zmiana dochodów rodziców może istotnie wpłynąć na rozmiar popytu...