Politechnika Warszawska - strona 251

Rada Europejska i transportochłonność gospodarki - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Transportochłonność gospodarki Polski [tkm/1 zł PKB] od 15 lat: wykazuje tendencję rosnącą, wykazuje tendencję malejącą, nie zmienia się. Rada Europejska jest: Niezależną organizacją zajmująca się ochroną praw człowieka, wspieraniem ...

Beneficjent i suma obrotów UE - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Kiedy przygotowany przez potencjalnego beneficjenta projekt inwestycyjny ubiegający się o dofinansowanie ze środków UE zostanie zaakceptowany przez wszystkie niezbędne instytucje i skierowany do realizacji, to: pełna kwota dofinansowania inwestycji jest automatycznie przelewana z Brukseli na konto ...

Wspólnota Europejska i koszta transportu - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

W skład państw założycielskich Wspólnot Europejskich nie należała: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Republika Federalna Niemiec. Kategoria kosztów zewnętrznych transportu, która powoduje najwięcej strat (liczonych jako procentowa ut...

Rynek i podaż - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Rynek w pojęciu ekonomicznym to: (więcej niż jedna odpowiedź) a). Centralny plac w małym miasteczku, b). Zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług, c). Wzajemna gra popytu (konsumentów) i podaży (sprzedawców), która każdora...

Dalekobieżny transport i przewozy lotnicze - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Rynek dalekobieżnego transportu morskiego ładunków nie jest w równowadze: (więcej niż jedna odpowiedź): a). gdy przy danej cenie popyt na te przewozy nie jest równy ich podaży, b). gdy przy danej cenie rozmiary zapotrzebowania na te przewozy nie są równe rozmiarom

Proces transportowy - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Proces transportowy: a). To czynności organizacyjne i wykonawcze prowadzące do przemieszczania ładunków lub pasażerów za pomocą środków transportu, b). Jest tożsamy z procesem przewozowym, c). Świadome i celowe ingerowanie w kształt systemy transportowego przez uprawnione do tego podmioty. Polit...

Ekonomika transportu - test 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Wielkość krzyżowej (mieszanej) elastyczności cenowej popytu na pasażerskie przewozy kolejowe zawiera w sobie informację: a). na ile popyt na te przewozy zmienia się wraz ze zmianą cen biletów na nie, przy niezmienionych pozostałych warunkach (celeris paribus), b). na ile popyt na te przewozy zmien...

Ekonomika transportu - test 19

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 378

Produkt Narodowy Brutto (PNB) to: a). Pojęcie tożsame z PKB, b). PKB powiększone o dochody Polaków i polskich firm na granicą, c). PKB pomniejszone o dochody zagranicznych osób i firm w Polsce, d). PKB powiększone o dochody Pola...

Ekonomika transportu - test 20

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

Amortyzacji nie podlega: (więcej niż jedna odpowiedź) a). właśnie wybudowany wolnostojący budynek, w którym firma X ma siedzibę, b). grunt, na którym stoi budynek siedziby firmy X, c). nowy dźwig przeładunkowy i samochód ciężarowy nal...

Ekonomika transportu - test 21

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Strategię cenową przedsiębiorstwa powinien opracować i przedstawić do zatwierdzenia prezesowi lub właścicielowi firmy: a). Dyrektor ds. technicznych, b). Główny Księgowy, c). Dyrektor ds. finansowych, d). Dyrektor ds. marketingu. Taryf...