Politechnika Warszawska - strona 216

Uczenie sieci jednokierunkowych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Uczenie sieci jednokierunkowych Uczenie sieci jednokierunkowych może być realizowane w trybie nadzorowanym (z nauczycielem) i trybie nienadzorowanym (bez nauczyciela). Uczenie w trybie nadzorowanym wymaga znajomości oczekiwanych odpowiedzi neuronów poszczególnych warstw. Niestety znane są one tylko ...

Procesy ruchu drogowego - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Suda: 1. Cechy Ruchu Drogowego 2. Podaj związek prędkości podróży a odcinkowej 3. Radar (nie wiem dokładnie jakie było pytanie, ale cos o radarze) 4. Równanie stanu 5. Co to jest parametr a co Estymator -wykres "różyczka" lub &quo...

Zastosowania modelu Webstera

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Zastosowania modelu Webstera, założenia, modele SMO stanowiące jego podstawę. Zjawisko to polega na tym, że grupa pojazdów przejeżdżająca dane skrzyżowanie jako pakiet, przy oddaleniu od tego skrzyżowania staje się coraz bardziej rozproszona w pewnym momencie niemożliwe, staje się rozróżnieniem pak...

Droga

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

Droga - Ciąg a,k...i,j,...l,b taki że a,k,i,j,l,b∈W tworzy drogę z a do b , gdy , , , , , ... , ∈L . Drogą minimalną w sensie struktury w zbiorze Pab nazywamy drogę p∈Pab o minimalnej liczbie węzłów (łuków) między a,b∈W. Dla Pab≠Φ istnieje zawsze co najmniej jedna droga minimalna. ...

Formalna definicja drogi

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

Formalna definicja drogi (język modelowania ST), podaj przykład Drogą - w grafie G , z węzła a do węzła b nazywać będziemy ciąg : taki, że : a , k , i , j ,l , b ∈ W oraz : ∈ W × W Węzeł a będziemy nazywać WĘZŁEM POCZĄTKU DROGI, natomiast węzeł b WĘZŁEM KOŃCA DROGI. Drogą nazywamy ciąg łukó...

Formalny zapis struktury ST

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

Formalny zapis struktury ST, wymień elementy, podaj przykład G = W - zbiór wierzchołków grafu G W = { 1 , 2 , , a , ... , i , j , ... , b , ... , N }, gdzie a , i , j , b ∈ W L - jest relacją określoną na iloczynie kartezjańskim ...

Koszt przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Koszt przewozu wiąże się kosztem przemieszczania ładunków i osób w systemie transp. Koszt przewozu odnosi się do odcinka drogi przewozu, całej drogi albo relacji przewozu ; może być wyrażony w jednostkach czasu , odległości albo pieniężnych ; jest uzależniony od intensywności potoku ruchu którym obc...

Liniowym modelem organizowania ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Liniowym modelem organizowania ruchu nazywamy model rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej o warunkach , ograniczeniach i funkcji celu wyrażonych liniowymi względem zmiennych odwzorowujących potok ruchu. Aproksymacja cij(xij) jak na rys...

Modele doboru środków do zadań

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

Modele doboru środków do zadań - pierwszym krokiem konstruowania modeli jest ustalenie związków między wielkością zadań syst transp , wyposażeniem i kosztem realizacji ; drugim krokiem konstruowania modeli jest odwzorowanie rozłożenia środków (nakładów) w syst transp - modele takie nazywamy modelami...

Modele organizowania ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

Modele organizowania ruchu Założenia : -wyposażenie systemu transportowego , odwzorowane w sposób : G= ; W-zbiór węzłów grafu ; L-zbiór łuków grafu , L⊂{:i,j∈W} ; S= G-graf struktury sieci G= Fw-zbiór funkcji określonych na zbiorze Fw:W→R , FL-zbiór funkcji określonych na zbiorze łuków grafu FL:L→R...