Politechnika Warszawska - strona 217

Nash

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Nash - równowaga w sensie NASH'A założenia : -system składa się z podsystemów ; -każdy z podsyst stara się maksymalizować własną korzyść ; -podsystemy nie tworzą koalicji. System znajduje się w stanie równowagi w sensie Nash'a gdy każdy z podsystemów znajduje się w stanie z którego wyjście nie zwięk...

Nieliniowym modelem organizowani ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

Nieliniowym modelem organizowani ruchu nazywamy model rozłożenia potoku w sieci transp w którym zbiór równań określających zależności między zmiennymi decyzyjnymi (warunki , ograniczenia) zawiera równania nieliniowe. Nieliniowość związku kij(xij) jest odwzorowaniem ograniczeń sieci transp przy okreś...

Modelowanie procesów transportowych - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

1. Wymienić i opisać charakterystyki, którymi jest opisany model systemu transportowego 2. Opisać "językiem modelowania" co to jest system transportowy i wymienić elementy struktury 3. Co to jest droga? 4. Ograniczenia nakł...

Realizacją procesu transport

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Realizacją procesu transport nazywamy przebieg zmian stanu syst transport w określonym przedziale czasu. Jeżeli X jest zbiorem wszystkich możliwych stanów systemu S w chwili t, to funkcja P:T→X dla t ∈ T opisuje proces ,czyli zmiany stanu systemu w czasie T, a X(t) jest stanem systemu S w chwili t. ...

Realizacja przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Realizacja przewozu -związek między dwoma węzłami sieci poprzez potok ruchu płynący między tymi węzłami. Jeżeli dopuścimy istnienie potoku ruchu o wielkości zerowej to każda para węzłów a,b∈W może tworzyć relację przewozu. Realizacją przewozu nazywamy uporządkowaną parę której elementy są nazwami w...

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2107

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem a) ze względu na przestrzeń -w przypadku gdy miejsce powstawania zapotrzebowania na transport nie pokrywa się z miejscem przejęcia do przewozu, odbioru ładunków lub pasażerów. powstanie terminali (baz logistycznych) czyli punktów przejęci...

Rozłożenie o minimalnym koszcie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Rozłożenie o minimalnym koszcie : Statycznym modelem organizowania ruchu w systemie transportowym jest zadanie rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej. Dla kryterium prezentującego centralny dla całego systemu transp punkt widzenia optymalnym rozłożeniem potoku ruchu jest rozłożenie o minimaln...

Rozłożenie równowagi

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Rozłożenie równowagi opisem organizacji ruchu jest rozłożenie potoku ruchu w drogach systemu transp. Jednocześnie przy założeniu potoku ruchu , ustalonym jako wynik wielu decyzji wielu niezależnych decydentów , żaden z tych decydentów nie może zwiększyć swojej korzyści zmieniając drogę. Tak ustalone...

Podać ogólną postać drgań układu o wielu stopniach swobody i reprezent...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Podać ogólną postać drgań układu o wielu stopniach swobody i reprezentacje tych równań w przestrzeni stanów Ogólna postać M - macierz bezwładności C - macierz tłumienia K - macierz sztywności Q - siły uogólnione Przekształcenie do przestrzeni stanu - M,K,C - macierze stanu n x n Reprezentacja...