Politechnika Warszawska - strona 211

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na wody powierzchniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na wody powierzchniowe, podziemne i powierzchnię ziemi Na jakość wód powierzchniowych w sąsiedztwie dróg mają znaczenie tzw. spływy opadowe. Spływy te mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków, w szczególności po dłuższym okresie pogody suchej, w cz...

Oddziaływanie dróg na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Oddziaływanie dróg na środowisko Ujemny wpływ transportu lądowego na środowisko występuje głównie w procesie eksploatacji technicznych środków transportu oraz zajmowania terenu dla realizacji zadań transportowych. - zajmowanie coraz większych powierzchni pod infrastrukturę drogowa (drogi, stacje p...

Penetroradar

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Penetroradar - wspomaganie zarządzania siecią drogową Dane na poziomie zarządzanej sieci drogowej zawierają zwykle informacje z: - wizualnej oceny stanu, - równości poprzecznej, - równości podłużnej, - współczynnika tarcia, - ugię...

Przyczynami uszkodzeń mogą być

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Przyczynami uszkodzeń mogą być: - niewłaściwa technologia wykonania konstrukcji (np. niewłaściwa podbudowa, - wadliwe wykonanie szczelin, zbyt późne uformowanie szczelin skurczowych), - błędy projektowania (np. nieodpowiednia długość płyty, niewystarczająca nośność podbudowy lub też zmiany warunk...

Sposoby i urządzenia ochrony środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Sposoby i urządzenia ochrony środowiska Na etapie projektowania inwestycji drogowych, poprzez lokalizację trasy w dostatecznej odległości od obiektów i terenów wrażliwych na hałas z uwzględnieniem stref izolacyjnych, stosowanie małych pochyleń podłużnych, nawierzchni “cichej”, oraz stosowaniem rozw...

Infrastruktura transportu drogowego - test 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Jaki gatunek drzew wysadza się na jezdniach dróg w celu oddzielenia od siebie poszczególnych pasm ruchu: a) sosna→ żaden b) topola c) garb d) dąb e) modrzew Jaki materiał najlepiej spełnia wymagania funkcjonalne jako podłoża w obiektach publi...

Infrastruktura transportu drogowego - test 16

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Który załom profilu podłużnego drogi jest mniej niebezpieczny dla ruchu pojazdów: a) położony na prostej w planie b) położony na łuku w planie c) silnie nasłoneczniony d) wklęsły e) wypukły d) 2 min e) dopuszczalny przy temp. atmosfery nie większych niż 25 stopni Najmniejsza dopuszczalna wysoko...

Infrastruktura transportu drogowego - test 23

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Promień łuku kołowego w planie R=150 m na drodze V klasy technicznej prowadzonej w górach można określić jako: a) bardzo duży b) dość duży c) średni d) mały, lecz jeszcze dopuszczalny e) za mały Przewiduje się, że opłata za przejazd 1 km ...

Utrzymanie szlaku żeglownego polegająca na

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Utrzymanie szlaku żeglownego polegająca na: • zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna szlaku żeglownego lub brzegów; • konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych, któ rych celem jest zapewnienie swobodnego spływu wód, lo...