Politechnika Warszawska - strona 210

Ramka danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1232

Co to jest ramka danych? Ramka danych służy do przenoszenia danych (właściwie jest to pakiet danych), ma ona formę grupy bitów o określonym formacie. Ramki przenoszą dane z transmitującego węzła do jednego lub więcej węzłów odbierających. Przykładowa budowa ramki w standardzie CAN 2.0A: pole arbi...

System czasu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Co to jest system czasu rzeczywistego? SCR (real-time system) - to system, którego poprawność działania zależy nie tylko od poprawności logicznych rezultatów, lecz również od czasu w jakim rezultaty są osiągane (czasu reakcji). ...

Techniki sztucznej inteligencji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Wymień znane Ci techniki sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) - dział informatyki, którego przedmiotem jest badanie reguł rządzących tzw. inteligentnymi zachowaniami człowieka. Do inteligentnych za...

Cechy transportu samochodowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239

Jako charakterystyczne wymienia się następujące cechy transportu samochodowego: - bardzo dobrą dostępność umożliwiającą podstawienie taboru w dowolne miejsce, - dyspozycyjność względem dużej liczby środków transportu, - łatwość prz...

Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi ruchu drogowego oddziałują na środowisko pozytywnie i negatywnie lub stwarzają potencjalnie nadzwyczajne jego zagrożenie. Budowa nowej drogi, przebudowa lub rozbudowa drogi skrzyżowania, węzła lub innych obiektów drogowych niesie zazwyczaj ze sobą korzyści ek...

Metody radarowe oceny konstrukcji nawierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Metody radarowe oceny konstrukcji nawierzchni Radar przypowierzchniowy i podpowierzchniowy wysyła falę elektromagnetyczną w głąb konstrukcji nawierzchni za pomocą anteny zainstalowanej na pojeździe badawczym lub przenośnym. Wyemitowane promieniowanie odbijane jest z powrotem do anteny. GPR jest waż...

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań inwestycji drogowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań inwestycji drogowych na środowisko przyrodnicze należy dokonywać wszelkimi sposobami od zmniejszania zużycia paliwa, poprzez katalizatory, dopalacze, wyciszanie silników, zmianę paliwa, aż do odpowiedniej zabudowy biologicznej otoczenia dróg, instalowania

Możliwości zmniejszenia wpływu drgań na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Możliwości zmniejszenia wpływu drgań na środowisko Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wzbudzane pojazdami drgania jest równość nawierzchni drogowej. Im bardziej jest wytrzymała podbudowa nawierzchni, tym wzbudzenie drgań jest mniejsze. Eliminacja z ruchu najcięższych pojazdów powoduje obni...

Modele ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Modele ruchu Modele ruchu obejmują prognozę ruchu, w tym także prognozę struktury rodzajowej oraz koszty ruchu w zależności od stanu eksploatacyjnego nawierzchni, jak również ocenę zakłóceń płynności, spowodowanych realizacją robót utrzymaniowych. Podstawowe dane gromadzone w Banku Danych Drogowyc...

Nawierzchnia drogowa - Diagnostyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Nawierzchnia drogowa charakteryzuje się specyficznymi warunkami pracy i zużywania się, dlatego też jej diagnostyka posługuje się równie specyficznymi metodami i środkami. W tym przypadku jej zadania obejmują: - diagnozę - określenie bieżącego stanu, - genezę - określenie przyczyn powstawania aktu...