Politechnika Warszawska - strona 170

Funkcje transportu oraz jego klasyfikacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2366

Funkcje transportu oraz jego klasyfikacje Transport spełnia trzy funkcje: Konsumpcyjna - oznacza zaspokojenie potrzeb przewozowych przez świadczenie usług transportowych Produkcyjna - oznacza zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych Integracyjna - pozwala zintegrować...

Jednostki zintegrowane w transporcie intermodalnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3556

Jednostki zintegrowane w transporcie intermodalnym. Zintegrowane jednostki ładunkowe Kontenery wielkie - urządzenie transportowe o charakterze stałym i odpowiednio mocnej konstrukcji, skonstruowana specjalnie dla ułatwiania przemies...

Podatność transportowa ładunków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 812
Wyświetleń: 7035

Podatność transportowa ładunków Podatność transportowa ładunku - jest to jego wrażliwość na czynności w transporcie przy jednoczesnej odporności na ujemne skutki tych czynności i warunki działania. Miarą podatności jest nakład pracy niezbędny do umożliwienia dokonania przewozu w sposób bezpieczny dl...

Pojęcie technologii i procesu technologicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 868

Pojęcie technologii i procesu technologicznego Technologia jako nauka zajmuje się ogólnymi i szczególnymi prawidłowościami towarzyszącymi procesom produkcyjnym. Zadaniem technologii jest opracowanie zasad takiego postępowania, aby zamierzony efekt produkcyjny osiągnąć przy jak najmniejszych nakładac...

Pojęcie transportu oraz podstawowych operacji ładunkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3073

Pojęcie transportu oraz podstawowych operacji ładunkowych. Transport z łacińskiego transportera - przenieść, przewieźć i oznacza przemieszczenie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Transport w znaczeniu czynnościowym, proces technologiczny ws...

Proces produkcyjny i jego elementy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

Proces produkcyjny i jego elementy - charakterystyka. Proces produkcyjny jest to świadome połączenie procesów pracy, przedmiotów pracy i środków pracy w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Praca ludzka - integruje pozostałe składniki procesu produkcyjnego a także decyduje o jego ostatecznym wyniku...

Technologia procesu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 6902

Technologia procesu transportowego, rodzaje technologii w transporcie samochodowym. Technologia procesu transportowego - to pewien sposób działania, który obejmuje zakres i metodę wykonania wszystkich niezbędnych czynności umożliwiają...

Gaz doskonały - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Gaz doskonały (właściwości) Gaz doskonały (właściwości): 1)trwałość stanu gazowego(nie daje się skroplić) 2)budowa chemiczna i cząsteczkowa gazu jest niezmienna(nie podlega dysocjacji ani

II Zasada termodynamiki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

II Zasada termodynamiki. Niemożliwe jest zbudowanie silnika cieplnego działającego trwale według obiegu zamkniętego, który pracowałby tylko przy jednym źródle ciepła. Tzn obierając ciepło z tak zwanego źródła górnego a nieddając nic do źródł...

Obieg Diesla - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Obieg Diesla. Stopię spręż/rozprężenia. εs=V1/Va / εr=V4/Vb Wprowadzamy pojęcie stopnia obciążenia ϕ=Vb/Va można wykazać ze εsεr; Ciepło doprowadzone q=Cp(Tb-Ta), ciepło odprowadzone q0=Cv(T4-T1); Praca obiegu lt=q-q0= Cp(Tb-Ta)-Cv(T4-T1);Spraw. teoretyczna obiegu. ηt=(Cp(Tb-Ta)-Cv(T4-T1))/Cp(Tb-Ta)...