Politechnika Warszawska - strona 171

Przemiany gazowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Przemiany gazowe. 1) Izochoryczna (V=cont, dv=0) p1/T1=p2/T2 =p1/p2=T1/T2 Wielkości energetyczne całkując mamy: q1-2=Cv(T2-T1) =ΔU1-2 ; ds.=Cv*(dT/T) ; Rów. Izochory w układzie temp-entroia. S=Cv*lnT+const ΔS(S2-S1)=Cv*ln T2/T1 2) Izobaryczna (p=const, dp=0) V1/T1=V2/T2= V1/V2=T1/T2 Wielkości energe...

Wymiana ciepła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Wymiana ciepła Rodzaje wymiany ciepła: 1)Przewodzenie ciepła(kondukcja) - przewodzenie ciepła polega na przenoszeniu energii wewnątrz ośrodka materialnego lub z jednego ośrodka do drugiego przy ich zetknięciu się. Z miejsca o temp. wyż...

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Zadanie1. Obieg składa się z następujących przemian politropy, ogrzewania 1-2 o wykładniku z1=∞i politropy sprężania 2-3 o wykładniku z=? I politropy oziębiania 3-1 z3=0. Czynnik roboczy jest 1 kgN2 traktowane jako

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zadanie 2 Ze zbiornikiem Izochoryczny Cieplny o objętości V=3m3 zawiera H2 o parametrach p1=0,2mpa, T1=300K. Do zbiornika m2=5,2kg CH4 z przewodu który ma T2=400K Traktując gaz jako doskonały obliczyć końcowe parametry końcowe w zbiorniku. Dane:μH2=2kg/kmol , μCH4=16kg/kmol RH2=8315/2=4151,5j/kg*K ...

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zadanie 3 Obieg silnika o czynniku roboczym 1[kg] powietrza składa się z 3 przemian politropowych o z=0; z=k=cp/cv; z=1. Przy czym proces izochoryczny odbywa się przy??? Obliczyć sprawność obiegu oraz parametry po oziębieniu. V=1m3/? P1=1bar, Przyjmując dla powietrza cp=1J/kg*K, R=187 J/kg*K i k=1,...

Deklarowana pojemność sektora DCA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Deklarowana pojemność sektora DCA Maksymalna intensywność ruchu o funkcji gęstości w ciągu godziny, którą służby kontroli mogą obsłużyć bezpiecznie Podstawowe cele EATCHIP 1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Lepsze (efektywniejsze) wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrzne...

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych Klasyfikacja przestrzeni powietrznych ICAO (2002) Klasa A. Zezwala się tylko na loty IFR; wszystkim lotom zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego i są separowane Klasa B. Zezwala się ...

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego Minima separacji przy turbulencji w śladzie aerodynamicznym ŚREDNI (M) za CIĘŻKIM (H) - 2 minuty LEKKI (L) za CIĘŻKIM (H) lub ŚREDNIM (M) - 3 minuty pozostałe - 1 minuta CIĘŻKI (H) - masa (H) ≥1...

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala plan rozwoju portu gwarantujący dostosowanie obsługi w terminalu pasażerskim do planowanej oferty przewozowej, odpowiednia przepustowość portu lotniczego, przydział miejsc na płycie posto...