Politechnika Warszawska - strona 169

Ustawa o Trybunale Stanu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

©Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej P...

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska1) Art. 1. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i t...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Zagadnienia na egzamin z prawa administracyjnego : Działy prawa adm Źródła prawa adm Ustawa jako źródło kompetencji publicznej Publikacja ustaw Definicje legalne Centralizacja i decentralizacja Koncentracja i dekoncentracja Kontrola adm ( zewn i wewn) Organy adm pub Prawne formy działania ...

Prawo administracyjne - Zakres matriału

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Zakres materiału KOLOKWIUM II – PRAWO ADMINISTRACYJNE STYCZEŃ 2013 R. 1. Prawo bankowe. 2. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. a. Akta stanu cywilnego. b. Zmiana imion i nazwisk. c. Ewidencja ludności, dowody osobist...

Prawo mieszkaniowe - ćwiczenia - umowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Repertorium A nr 234/2005 Akt notarialny Dnia czternastego lutego dwa tysiące piątego roku /14.02.2005 r./ do notariusza Jana Kowalskiego do Kancelarii Notarialnej w Radomiu przy ul. Polnej 2, przybyli: 1/ Pani Maria Janik, córka Jana i Anny, zamieszkała 26-515 Radom, ul. Prosta 2, 2/ Pan Jan Nowa...

Kazus cywilno rzeczowy - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

ZADANIE. Dnia 8 stycznia 1994 r. powódka Krystyna P. i jej mąż Zbigniew P. zawarli z Bankiem Spółdzielczym w B. w formie aktu notarialnego umowę, w której oświadczyli wolę przeniesienia na rzecz tego Banku własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej Kw nr 12345, obejmującej działkę o ...

Rozporzadzenie - dodatki mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

LexPolonica nr 22387. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2001.156.1817 (R) Dodatki mieszkaniowe. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) zarządza się...

Środki pracy w transporcie - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2058

Środki pracy w transporcie - charakterystyka maszyn i urządzeń ładunkowych Urządzenia ładunkowe - specjalna konstrukcja pośrednicząca w procesie przeładunku umożliwiająca przyspieszenie lub wręcz wykonanie obsługi ładunkowej środka transportowego (np.

Charakterystyka kolejowego procesu przewozowego ładunków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3066

Charakterystyka kolejowego procesu przewozowego ładunków. Proces przewozowy - jest pojęciem węższym niż proces transportowy i w ujęciu technologicznym obejmuje tylko taki zakres czynności w nim wykonywanych, które wiążą się z czynnym i biernym zaangażowaniem taboru przewozowego określonej gałęzi. Ko...

Charakterystyka systemów transportu intermodalnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4592

Charakterystyka systemów transportu intermodalnego Charakterystyka systemów transportu intermodalnego - przewóz wagonami niskopodwoziowymi samochodów jednoczłonowych, samochodowych zespołów dwuczłonowych oraz pociągów drogowych w systemie ruchomej drogi - przewóz wagonami samych naczep siodłowych i ...