Politechnika Śląska - strona 314

Doświadczenie Francka-Herza (1914)

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

DO Ś WIADCZENIE FRANCKA-HERTZA (1914) Idea: wzbudzenie atomów Hg polem elektrycznym w zmodyfikowanej triodzie i pomiar charakterystyki I(V) → charakterystyczne oscylacje na krzywej I(V) co 4.9 V...

Elektryczna natura materii

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

ELEKTRYCZNA NATURA MATERII Najwa Ŝ niejsze obserwacje i do ś wiadczenia:  ładowanie ciał przez tarcie (Pliniusz - II w.n.e.) przeskok iskry (ładunku): transport „cz ą stek elektryczno ś ci” w powietrzu  oddziaływanie potartego sukna z igł ą (Newton - 1716) przeskok ładunku: transport „cz ą stek e...

Jonizacja gazu i wizualizacja

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

jonizacja gazu i wizualizacja (Wilson 1897-1911) Komora Wilsona: kondensacja jonów wytworzonych w procesie jonizacji promieniowaniem X na cz ą steczkach pary wodnej skroplonej w trakcie ad...

Wyznaczenie ładunku elektronu

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

wyznaczenie ładunku elektronu (Millikan - 1909) Jonizacja atomów gazu i kondensacja na kroplach rozpylonego oleju (du Ŝ e rozwini ę cie powierzchni ) - analiza ruchu jonów w polu grawitacyjnym i elektrostatycznym → wyznaczenie jednostkowego ładu...

Kod warunków prefix

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

A prefix condition code A prefix condition code is defined as a code in which no codeword is the prefix of any other codeword. For the given integers assigned to a prefix condition codewords, the minimum alphabet length D can be found. This length can be determined from equation (4.1.1) or can be...

Binary Markov źródłem drugiego rzędu

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Binary Markov source of the second order For such source: M =2, L =2, and the source N =4 states are: . The source is defined (modeled) by probability assignment of four states: and eight conditional probabilities: . To find the source entropy, at first, joint probabilities have to be calculated...

Kody cyklicyne

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

CYCLIC CODES In general, encoding and decoding of linear block codes can be concisely described in terms of matrix algebra, generator or parity-check matrix. A subclass of linear codes can be extracted, the so called cyclic codes. Such codes are usually described in terms of polynomial algebra, gen...

Entropia źródła indywidualnego

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Entropy of individual source Entropy H ( X ) is measure of information generated by a memoryless source X , It expresses the expected quantity of information contained in a single message, measured in [bit/message of X ] or simply [bit]. ...

Granice kontroli błędów

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Error control limits Error detection limit : the maximum number of errors that a block code can detect. To detect every single error, from the total of n single errors, . To detect every single and double error, . To detect all errors up to , ...

Fixed length binary information codes

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Fixed length binary information codes A decimal number L of l digits is considered. This number is encoded in the fixed-length binary information code: . Four codes are considered (see Fig.4.1.2). Codeword index i is omitted, for simplicity of description. ...