Politechnika Śląska - strona 315

Niektóre metody twierdzeń dowodzących

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Some methods of theorems proving Theorem: p ⇒ q . p - assumption (assumptions), q - conclusion . If the implication p ⇒ q is true, then p - sufficient condition for q and q - necessary condition for p . ...

Stosowanie ustawień sieci

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Applying Network Settings After you have configured the computer and workgroup settings, you will see the Ready to apply network settings page. Confirm that the information on this page is correct, and then click Next . If the network setting information is incorrect, click Back to modify the se...

Konfiguracja DHCP do dynamicznej aktualizacji DNS

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Configuring DHCP to Dynamically Update DNS When a client receives a new IP address from a DHCP server, the name-to-IP address mapping information that is stored on a DNS server must be updated. In Windows XP Professional, DHCP servers and clients...

Workgroups badający

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Examining Workgroups A workgroup is a grouping of computers on a network that share resources, such as files and printers. A workgroup is referred to as a peer-to-peer network because all of the computers in a workgroup can share resources as equals, or as peers, without a dedicated server. ...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 5

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Projekt nr. 25-25 Część 3. Rama a = 9.94 m P = 1.735 kN Stopień statycznej wyznaczalności: Rama jest statycznie wyznaczalna Wyznaczenie sił reakcji podłoża. Pręty DE, EF i FB to pręty kratowe i przenoszą tylko obciążenie wzdłużne. Równowaga sił w węźle F: Wyznaczenie

Procesy endogeniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Procesy endogeniczne Procesy endogeniczne (procesy wewnętrzne) -są to procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi. To ona wpływa na rozmieszczenie i przebieg pluton...

Procesy endogeniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Procesy endogeniczne Procesy endogeniczne (procesy wewnętrzne) -są to procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi. To ona wpływa na rozmieszczenie i przebieg pluton...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Dana jest płaszczyzna, nierównoległa do żadnej z rzutni, wyznaczona trzema punktami ABC leżącymi w pierwszym obszarze, oraz dana jest prosta czołowa f nachylona do poziomu pod kątem +60º (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Wyznaczyć punkt, w którym prosta f przebija płaszczyznę ABC. W rozwią...

Liczby zespolone - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Liczby zespolone Obliczyć: Znaleźć takie liczby rzeczywiste x oraz y , aby zachodziły równości: Dla jakich x∈R liczba jest liczbą: Rzeczywistą Urojoną Równą zero ? Oblic...

Układy równań - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Podany układ równań zapisać w postaci macierzoweJ: Dla jakich wartości parametru p podane układy są układami Cramera: (Odp: ) (Odp: ) Rozwiązać stosując wzór Cramera: (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) Stosując wzór Cramera obliczyć niewiadomą x spełniającą układ równań: (Odp: ) Roz...